Debatt om fogderistriden i mediene:

TK-redaktøren: – Det er stor usikkerhet rundt nytt sjukehus

Publikummer: – Jeg vil spørre redaktørene i Tidens Krav og Sunnmørsposten: Er dere for eller mot SNR?

SER ULIKT PÅ VIRKELIGHETEN: Fra «Fogderistriden i media», med historiker Mads Langnes fra Romsdalsmuseet, debattleder Erik Wold, og de ansvarlige redaktørene Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke, Ole Knut Alnæs i Tidens Krav, og Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten. (Ansv. redaktør i NRK Møre og Romsdal, Charlotte Ervik, hadde meldt forfall.)  

Kultur

Dette kjernespørsmålet i fogderistriden – om holdning til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) – kom på tampen av debatten «Fogderistriden i media». Den sto mellom redaktørene i fylkets tre dagsaviser, Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke (RB), Ole Knut Alnæs i Tidens Krav (TK), og Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten (Smp).