Ole Andreas Silseth med i hovedsatsingen Turandot under operafesten i Kristiansund:

Debuterer i sin første operarolle med et Pong

Ole Andreas Silseth har sunget i ti år, blant annet i Operakoret, og har stemmen som levebrød. Men rollen som Pong, i samspill med Ping og Pang, blir hans første store operasolist-rolle.

KJENT KONSERTSTEMME: Ole Andreas Silseth i aksjon på Nyttårskonserten i 2017, med blant andre Åse Kleveland.   Foto: Hogne Bø Pettersen

Kultur

Tilfeldigvis sitter tenoren fra Molde og pugger tekst fra Turandot – han har kommet et stykke inn i tredje akt – når Romsdals Budstikke ringer.