Stadige utvidelser og utbedringer på Kleive

Saga kultursenter har fått ny sjøside

– Vi gjør ikke dette for å tjene penger. Vi gjør det fordi vi vil skape et kulturtilbud for folk på Kleive, sier Sigmund Skår og Paula Næss Skår.

Saga Kultursenter har oppgradert sjøsida: (F.v.) Sigmund Skår og Paula Næss Skår i den nye trappa ned til sjøen. Bygningen bak er det gamle sagbruket som brukes til de største arrangementene.  Foto: Kari-Anne Flor

Kultur

KLEIVE: Da de tok over eiendommen i 1990, sto den til forfalls.