Kulturpris til Fostervoll

I og med åpningen av årets musikkfest bekjentgjorde festivalsjef og gründer Lars Petter Bjerkeset at styret fra nå av vil dele ut Nesset Musikkfests kulturpris, og det var ingen ukjent musikkaktør som – velfortjent nok – fikk denne første utmerkelsen.

Stor og velfortjent jubel i Nesset kirke for den først vinneren av kulturprisen for Nesset Musikkfest; Erik Fostervoll. Og prisutdeler "festivalsjef" og gründer Lars Petter Bjerkeset, som også delte ut verbale roser for innsatsen til prisvinneren.  Foto: Ole Foss

Kultur

– Vi har bestemt oss for å hedre personer som gjennom hele året gjør en stor innsats for kulturlivet. Årets vinner har jobbet for kulturlivet i Nesset gjennom en årrekke. Han har en brei utdanning i sitt felt, han er en av de ledende i landet på sitt instrument, og han gjør en stor innsats for kor- og sanglivet i Nesset, og for meg har han også betydd mye, sier Bjerkeset. Før han fra den lille scena og foran en fullsatt kirke kaller fram organist, kulturskolearbeider, dirigent og mye annet; Erik Fostervoll.