Lager teater om å være ung

«Ung» er et teaterstykke som er utarbeidet av teaterelever fra 12 til 19 år – med veiledning fra teaterpedagoger. Det handler om problemstillinger fra ungdoms dagligliv. Og framføres søndag.
Kultur

Molde: – Vi vil gjerne spre gleden over å ha teater- og musikkproduksjon som er et samarbeid mellom flere ungdommer enn de som vanligvis vanker på kulturskolen hele tida, sier Karin Skjetne som er en teaterpedagog ved Kulturskolen.

– Vi håper at flere i byen vil komme inn i dette huset og se hvor mye spennende som skjer her, sier hun.

Og får støtte av teaterpedagog Linn Wennersten;

– Folk fra alle forskjellige aldre er velkommen til å se denne teaterforestillingen som inneholder både alvor, humor, glede og mange perspektiver på det å være ung, sier hun.

Publikum gir motivasjon

– Det er stort for ungdommene å få lov til å ha et publikum. Det er kjempeviktig for å gjøre en god jobb fra scena. Å ha publikum i salen er som en resonanskasse. Og det blir mye bedre, sier Karin Skjetne.

Hun mener ungdom gjennom teaterstykket kan uttrykke det som er viktig for dem.

– De velger sjøl hva de vil ha fram og hva de vil formidle til oss andre og publikum. De er opptatt av veldig mye, så vi har hatt mange ideer og improvisasjoner rundt ideene deres, sier Skjetne.

Erik Felipe er representant for elevene i musikkproduksjonsklassen.

– Når vi skulle begynne å lage musikk hadde vi ikke noe fast bestemt tema, så alle i klassen begynte å lage musikk på sin egen måte. Alle lydeffektene, all musikken vi laget var personlig, sier Erik Felipe.

Andrea Vaagsether (21) er en av skuespillerne.

– Hva betyr det å være ung i dag?

– Vi har kommet fram til at det er ganske mye. Blant annet at det er mye press i skolen. Og så er det hormoner, vi kjenner på masse følelser som vi kanskje greier å håndtere bedre etter hvert som vi vokser opp. Og så har vi perioder der vi ser folk bli utstøtt. Vi ser ganske mye. Vi får med oss mye mer enn voksne kanskje tror. Det prøver vi å få fram i stykket vårt, sier Vaagsether.

– For eksempel det å bli hengt ut. Eller vi tar fram det å være homofil, det å være annerledes, forventninger og forelskelse. Blant annet. Vi har gjort det litt humoristisk – så det ikke skal bli så tungt. For det er ganske mye tungt man gjennomgår som ungdom, sier hun.

Fint å høre historiene

Vaagsether beskriver seg som litt eldre enn mange av ungdommene som deltar i teaterstykket.

– Men jeg husker jo hvordan det var. Det er jo ikke så lenge siden. Men det er de yngre som virkelig har jobbet med dette. Og det har vært veldig artig å se dem og å få høre alle historiene og opplevelsene deres. Alt det de opplever hver dag – i en skolegard, i et klasserom, utenfor klasserommet, heime. Det er ganske mye som er viktig å få fram i lyset, sier hun.

En av ungdommene – Nora Sandanger – sier det på denne måten:

– Å være ung betyr blant annet å utsettes for mye press – for eksempel på skolen. Men man det er også å utvikle seg, få mye, få mange gode venner og ha fritidsaktiviteter – som for eksempel teater.