[intervjuet]

– Jeg er utrolig stolt

Da Viking Sky sendte ut et mayday-signal fra Hustadvika i 14.00-tida på lørdag, var Olav Akselvoll en av de første som fikk beskjed. De neste dagene ble svært travle for havnedirektøren.

HAVNEDIREKTØR: Olav Akselvoll var en av de første som fikk beskjed da Viking Sky sendte ut et mayday-signal fra Hustadvika i 14.00-tida på lørdag.  Foto: Knut Lillebakk

Kultur

1. Hvor var du og hva tenkte du da de fikk beskjed om at Viking Sky hadde fått problem på Hustadvika?