Vellykket teaterfest for 1800

Ny lokal viseduo med eget materiale satte punktum for Teaterfest 2019.
Kultur

Teaterfest 2019 ebbet ut seint lørdag kveld med den reineste «kompotten» av verbale og musikalske innslag. En vellykket avslutning på ei rikholdig halvuke med teaterfest, skal vi tro leder for venneforeningen for Teatret Vårt, Lisbeth Sørensen.