[Intervjuet]

– Bokbåten var kjempeviktig da den kom for 50 år siden. Men samfunnet er i endring, og vår jobb er å prioritere.

– Mange har sterke og gode minner knyttet til bokbåten. Det er heller aldri kjekt å miste et tilbud. Jeg forstår engasjementet, sier Heidi-Iren Wedlog Olsen. Vi har stilt fylkeskultursjefen 10 spørsmål om bokbåten.

Har ikke selv noen formening: – Noe personlig syn er det vanskelig å komme med om bokbåten, når jeg skal være administrasjonen, sier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen, her på sitt kontor på Fylkeshusa i Molde. 

Kultur

Etter at bokbåten først ble vedtatt nedlagt, og deretter «fredet» i ytterligere ett år i fjor, har det igjen blåst kraftig rundt tilbudet. Flere bibliotekarer har gått sammen om oppropet «Ja til bokbåt», som i skrivende stund har 812 signeringer. Lørdag skrev Vidar Kursetgjerde i Romsdals Budstikke at «det foregår ei stille avvikling av bokbåten». I reportasjer fra stoppestedene gir brukere uttrykk for at bokbåten er et kjært og viktig tilbud for distriktene. Med dette som bakgrunn, har vi stilt fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen 10 spørsmål om bokbåten.