Trendskiftet kom i 2015:

– Vi gir stadig flere opplevelser til jul

– Det er grenser for hvor mange kjeler du kan ha i skapet. Trenden er at vi gir hverandre opplevelser til jul, sier Bror Stende, direktør for faghandel i Virke.
Kultur

MOLDE: Virke-direktøren forteller at det store trendskiftet kom i 2015; da ble det for første gang gjort flere kjøp av tjenester enn kjøp av varer. Og tjenesteforbruket øker stadig.