Sju søkere til stilling som daglig leder ved MRK

Håper på rask ansettelse av ny kunstsjef.

Slutter: Kristin Mandt Heim  Foto: Ruth Elise Henden

Kultur

Daglig leder ved Møre og Romsdal kunstsenter, Kristin Mandt Heim, slutter i jobben etter endt åremålsperiode. Stillingen ble utlyst i oktober, med søknadsfrist 18. november.