Petter Pettersson jr. får Molde kommunes kulturpris

– Har gjort en formidabel innsats som kulturarbeider.

BLIR HEDRET: Petter Pettersson jr. får Molde kommunes kulturpris for 2018 for sitt mangeårige engasjement. Spesielt i og rundt jazzfestivalen har hans innsats vært betydelig.  Foto: Erik Birkeland

Kultur

– Petter Petterson jr. har gjort en formidabel innsats som kulturarbeider i og for Molde gjennom sitt enorme og tilsynelatende evigvarende engasjement for jazzmusikk, og for formidling av denne musikkformen, skriver Molde kommune i sin begrunnelse for kulturprisen 2018.

Vedtaket om å gi prisen til Pettersson ble formelt gjort i drift- og forvaltningsutvalget i går – prisen deles ut på årets siste kommunestyremøte, torsdag 20. desember. Prisen består av et diplom og 10.000 kroner.

Videre i sin begrunnelse, skriver Molde kommune om Petter Pettersson jr.:

«Han ble tidlig engasjert i Storyville jazzklubb og var første gang med i styret der i 1957. Fra jazzfestivalen ble gjennomført første gang i 1961, og fram til i dag, har han vært engasjert i og hatt ulike oppgaver for festivalen. Han har alltid stått tett på programarbeidet og sitter også i dag i programkomiteen. I Terje Mosens bok «Jazz i Molde II», fra 1991, står følgende beskrivelse: «I alle festivalens år har likevel Petter Pettersson jr. satt sitt preg på festivalen, som sjefsideolog og fri mann på laget. Med sin kunnskap og vurderingsevne har han vært en uvurderlig ressurs for festivalen under hele dens eksistens.» Petter Pettersson er fortsatt, 27 år etter denne bokutgivelsen, en viktig ressurs både for festivalen og for norsk jazzmusikk gjennom sin store arbeidsinnsats, brede oversikt og dyptpløyende kunnskap.

I 2003 fikk han Norsk jazzforums Buddy-statuett, æresprisen. I begrunnelsen står det bl.a.: «Og selv om årets prisvinner er en habil hobbypianist, er det ikke det som er grunnen til at Pettersson får prisen. Grunnen til at han blir tildelt æresprisen er som en av våre viktigste formidlere av jazz. — Petter Pettersson er den nålevende person som har gjort mest for jazzen i Norge. Han har vært aktivt til stede ved samtlige Moldefestivaler siden den startet i hjembyen i 1961. Det er 45 år siden han hadde sitt første verv i Norsk Jazzforbund, og han har fulgt forbundet nært siden da.» (Ballade, 18.11.03).

I 2004 fikk han også Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats.

I tillegg til sin ustoppelige innsats for Moldejazz og jazzmiljøet i byen, er han en aktiv og kunnskapsrik musikkskribent både i lokal og nasjonal presse, samt i ulike fagtidsskrifter. I en alder av 79 år er han fremdeles en aktiv bidragsyter både lokalt og nasjonalt med sin penn, med sitt engasjement og med sin fagkunnskap.»

Kulturprisen til Molde kommune blir delt ut årlig med et formål om å stimulere kulturarbeidet. Den kan gis både til enkeltpersoner eller grupper, til lag og organisasjoner – eller institusjoner som er hjemmehørende i Molde kommune. Hvis innsatsen til vedkommende har kommet Molde kommune særlig til gode, kan prisen også tildeles til kandidater som ikke er bosatt i kommunen.