Møre og Romsdal har lavest besøk i landet på biblioteka

Målt i besøk pr. innbygger har vårt fylke lavest besøk i folkebiblioteka. – Det trengs en kraftig styrking, seier fylkesbiblioteksjefen.
Kultur

MOLDE: 803.000 brukere var innom folkebiblioteka i Møre og Romsdal i fjor, viser tall fra SSB. Det er en nedgang på 2,7 prosent sammenliknet med 2015, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Samtidig har tallet på digitale nedlastinger økt fra 28.000 i 2015 rundt 34.000 i 2016.

Den negative utviklingen i besøket skjer samtidig som den nye biblioteksloven fordrer økt satsing på biblioteka som formidlings- og debattarena. Også prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket har gått ned, fra 225.000 kroner i 2015 til 44.000 kroner i 2016.

– Fylkesbiblioteket jobber nå med å øke kompetansen på søknadsskrivinga, sier fylkesbibliotekssjef Annette Elin Koch.

– Hva tror du er årsaken til at Møre og Romsdal kommer dårligst ut i landet?

– Vi har mange små enheter, som ikke er tilgjengelige eller synlige nok. For eksempel har Midsund bare en 25 prosent stilling, og må basere driften på at folk hjelper seg selv. Vi ligger også under landsgjennomsnittet på fagutdannende ansatte biblioteka, sier Koch.

Hun mener at kommunene ikke bevilger nok penger til biblioteka.

- Politikerne er klar over hvordan det står til. En økt satsing på biblioteka må til, sier Koch. I midten av oktober komer ny strategiplan for biblioteka i fylket.

Også besøkstallet ved Molde bibliotek gikk ned med 3,7 prosent fra 2015 til 2016.