Kulturen er taperen på nett

- Vesentlig færre klikk enn på sport også på Rbnett.

Følger med trafikken: Digitale medier-redaktør Øyvind Brunvoll styrer fronten på Rbnett etter trafikktall, men det er ikke den eneste faktoren. – Vi vil nok se mer nyhetsrettet kulturjournalistikk i framtida, som setter de samme nyhetskriterier som øvrige stoffområder, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde.Foto: Erik Birkeland  

Kultur

– Kultur har lavere leserskår på nett enn leserundersøkelser har vist for papir, og vesentlig dårligere enn sport, sier Rbnett-redaktør Øyvind Brunvoll.

Ifølge en fersk undersøkelse fra Amedia, som med sine 63 mediehus er landets største mediekonsern for lokalaviser, kommer kulturjournalistikken dårligst ut på nett. Anbefalingen er å prioritere hardere på kultursaker, som nesten ikke leses.


KOMMENTAR

Ikke på nett med kulturen

Anmeldelsen av Vidar Kvalshaugs nye novellesamling ble lest av 48 nettbrukere. Hva forteller det oss?

 

Romsdals Budstikke eies av Polaris Media, der det ikke er gjort tilsvarende undersøkelse, men den samme tendensen går igjen.

– Hos oss har kultur generelt lavere leserskår på nett enn leserundersøkelser har vist for papiravis, og vesentlig dårligere enn sport. Men kultursaker som angår mange, kan også engasjere på nett, sier Øyvind Brunvoll, redaktør for digitale medier i Romsdals Budstikke.

– Molde er landets 8. beste kulturkommune, og kulturlivet er rikt i distriktene. Hvorfor er det slik?

– Det er vanskelig å si. Det finnes ikke et enkelt svar på det. Jeg synes vi lager mye godt kulturstoff, som jeg leser sjøl. Men spesielt anmeldelser og forhåndsstoff går dårlig. Konfliktstoff i kulturen og store nyheter, går derimot bedre, sier Brunvoll.

Trafikktall på Rbnett mandag morgen.  

Styrer fronten ut fra klikk og viktighet

Brunvoll forteller at hendelsesnyheter, branner og politinyheter av en viss størrelse drar mest trafikk på Rbnett.

– Artige og uventa ting, direktesendinger, sjukehussaka, kommunereform og regiondebatt, leserinnlegg og MFK har høg leserskår, sier han.

– I hvor stor grad styres fronten ut fra antall klikk?

– Det er klart vi lager og prioriterer saker vi tror gir mange visninger. Klikk er lik stoff folk vi ha. Men vi gjør også saker vi mener er viktige. Et godt eksempel er statsbudsjettet. Vi har også et geografisk ansvar.

– Har det noe å gjøre med hvilken type kulturjournalistikk som lages?

– Helt sikkert, akkurat som i sportsjournalistikken. Kulturstoffet preges av at vi har to store aktører, Moldejazz og Raumarock, begge på sommeren. I Ålesund har nok Momentium, som henter store navn til byen gjennom hele året, løftet kulturstoffet til Sunnmørsposten på nett, sier Brunvoll.

Ikke nedbygging, men fornying

Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde sier at han er litt overrasket over funnene i Amedia-undersøkelsen og at kulturstoff gir såpass svak lesing på Rbnett.

– Det har sammenheng med at vi har sterke kulturinstitusjoner som Moldejazz som gir høg lesing og trafikk, særlig om sommeren. At anmelder- og etterhåndsstoffet etter arrangement leses lite, overrasker meg ikke så mye, sjøl om vi vet det blir verdsatt lokalt, sier Welde.

– Hvilke konsekvenser får det for kulturstoff på nett?

– Selve undersøkelsen får ingen konsekvenser, men endringene i mediebildet gjør det, sier Welde.

– Vil vi se mindre kulturstoff på Rbnett i framtida?

– Jeg håper ikke det. Men vi vil nok få se andre typer saker. Og mindre av den refererende fra arrangement på kveldstid.

– Hvordan ser du for deg kulturjournalistikken i framtida?

– Som mer nyhetsrettet. Samt en prioritering av arrangement som omfavner mange. Vi må være flinkere til å gjøre valg.

– Noen tar til orde for at avisene bør slutte med forhåndsomtaler, fordi det er gratis reklame. Kommentar?

– Forhåndsomtalene er viktige for at leserne skal kunne orientere seg. Men forventningene til arrangørene, som i noen grad har vært vant til å bestille forhåndsomtaler, stemmer ikke alltid overens med den type stoff vi ønsker å lage. Et godt intervju som forhåndsomtale kan bli bra stoff. Men forhåndsomtalen på den tradisjonelle måten vil nok se mindre av.

– Er du bekymret for kulturjournalistikkens framtid på nett?

– Nasjonalt er jeg på mange måter det. Så nå gjelder det å ikke gjøre for dramatiske valg for framtida. Og se på hvordan vi kan gjøre kulturstoffet relevant for flere.

– Hva blir Rbnett uten kulturstoff?

– En fattigere nettavis, er min personlige mening. Vi ønsker ikke nedbygging av kulturstoff på Rbnett. Men vi ønsker å fornye oss.– Kultur har lavere leserskår på nett enn leserundersøkelser har vist for papir, og vesentlig dårligere enn sport, sier Rbnett-redaktør Øyvind Brunvoll.

Trafikktall på Rbnett mandag morgen.