Jobbeksperten svarer: Hvordan skriver man en jobbsøknad uten å skryte for mye?

Hun synes det er vanskelig å skulle skryte av seg selv i en jobbsøknad. Når blir det for mye?

HVORDAN FINNE BALANSEN? I en søknad skal man gjerne selge seg inn best mulig. Men å skulle vise hvor flink man er, kan være ubehagelig, ifølge jobbeksperten.  Foto: Elise Rønnevig Andersen

karriere

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.


Spørsmål: Hei. Jeg synes det er vanskelig å skulle skryte av seg selv i en søknad, vil ikke virke overlegen eller arrogant? Har du noen tips til meg?

Hilsen en som er litt sjenert.

Jobbeksperten:

Det er en viktig balansegang man skal ut på når man skriver en søknad. Det å skryte uten belegg er ikke bra, men min erfaring tilsier heller at svært mange jobbsøkere er for ydmyke når de skal omtale egne ferdigheter, kunnskaper og erfaringer.

JOBBEKSPERTEN: Karriereveileder ved UiO, Gisle Hellsten.   Foto: Tron Trondal

Det å skryte mener jeg ligger tett opp til noe som ikke er helt sant, eller som er betydelig overdrevet. Det er ingen god strategi å gjøre det.

Så å si alle ansettelsesprosesser innebærer at et knippe spennende kandidater skal på intervju. En viktig intensjon med å gjennomføre intervjuet er nettopp å se om det inntrykket som man legger igjen i søknaden og CV-en, stemmer overens med det inntrykket man får gjennom en samtale.

Eksempelets makt er viktig når man skriver en søknad. Det å hevde at man har noe, er langt mindre verdifullt enn å vise til konkrete eksempler som tydeliggjør hva eller hvordan man har ervervet en ferdighet. Gjennom gode eksempler kan du som søker gå fra det å komme med en rekke påstander, til å føre en argumentasjon som gir søknaden troverdighet.

Det å fremheve at man er flink til noe er kanskje ubehagelig for noen, men hvis det er sant, det som sies, vil det være uheldig ikke å ta det med.

Bruk eksempler og attester i stedet

Det å hevde at man er god til å håndtere stress er en påstand, men hvis du viser til at du har jobbet i en restaurant med tidvis svært høyt tempo, viser du til en situasjon som er lett å forholde seg til for arbeidsgiver. I tillegg kan et slikt eksempel fungere som en inngangsport til spørsmål arbeidsgiver ønsker å utdype under et intervju, og da har du lykkes med å komme inn på et tema som du vet at du har behersket godt.

Et annet tips kan være å vise til attester i søknaden. I stedet for å si at du er god til å samarbeide og at du er punktlig, kan man henvise til tidligere arbeidsforhold og si at tidligere arbeidsgivere beskriver meg som punktlig og god til å samarbeide.

Dette er lett for din fremtidige arbeidsgiver å etterprøve gjennom referansesamtaler, og ikke minst gir du søknaden din økt troverdighet.

Ikke vær for ydmyk

For arbeidsgiver handler ofte søknader om å utelukke usikkerhet. Jo mer konkret man kan være gjennom eksempelbruk, desto lettere vil det være å forstå hva du kan bidra med i jobben.

Det å fremheve at man er flink til noe er kanskje ubehagelig for noen, men hvis det er sant, det som sies, vil det være uheldig ikke å ta det med.

Jobbsøking handler i bunn og grunn om seleksjon. De aller fleste når ikke opp, mens én får jobben. Det er derfor viktig å ikke være for ydmyk, men heller ikke hevde noe som ikke er helt sant eller som fremstår som søkt. Hvis du leser din egen søknad og ser deg selv i speilet, har du truffet blink når du rødmer litt – men samtidig overhodet ikke sier noe som du ikke kan stå inne for.

Lykke til.

Gisle