Henger du med på Per Kristians cupfinale-quiz?

Test mattekunnskapene.

Per Kristian Rekdal har laget en cupfinaleoppgave – klarer du å henge med?

New Articles

Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal underviser blant annet i matematikk og statistikk ved Høgskolen i Molde. Han har vært med på å utvikle portalen HiMoldeX der han og etter hvert flere andre forelesere legger ut videopptak av forelesningene slik at alle med nettilgang kan følge med på undervisningen.

På oppdrag fra Romsdals Budstikke har Per Kristian laget en mattequiz han mener de fleste bør kunne løse. Løsningen finner du i videoen.

Oppgaven:

( Fasit ser du i videoen øverst i artikkelen!)

En produsent av pledd skal selge sine beste pledd til publikum på cupfinalen 2014 mellom Molde FK og Odd BK på Ullevaal stadion. Vi antar i denne oppgaven at sammenhengen mellom antall solgte pledd x og prisen p er:

x = a - b · p (1) med et begrenset gyldighetsområde. Dvs at prisen per pledd er større eller lik 0 og mindre eller lik 160 kroner, og hvor

x = antall solgte pledd, altså etterspørsel (2)

p = prisen per pledd (NOK) (3)

a = 28 000 (4)

b = 175 (5)

a) Dersom pleddprodusenten setter prisen til p = 120 NOK, hvor mange pledd selges?

b) Dersom pleddene er gratis, dvs. p = 0, hva er da etterspørselen ifølge modellen i likning (1)?

c) Tolk svaret i oppgave b. 

Fasit ser du i videoen øverst i artikkelen!