For disse bussrutene i Romsdal blir det full stans fra lørdag hvis streiken utvides

Det forventes at streiken utvides fra lørdag.
New Articles

Bussjåfører på Østlandet ble tatt ut i streik 20. september. Dersom det ikke blir enighet mellom partene, utvides streiken blant bussjåførene fra 26. september.