Tåler Tusten Skisenter 23% moms?

New Articles

Reiselivet i Møre og Romsdal opplever en stor vekst. Molderegionen har trekkplastre som Atlanterhavsveien, Trollstigen. Vi har vært dyktige i regionen på å utvikle en opplevelsesnæring som tar utgangspunkt i vår fantastiske natur. Regjeringen lanserte 7. november planer om en ny reiselivstrategi for å sikre en bærekraftig og mer lønnsom utvikling av næringen. Samtidig vurderes en momsøkning som kan komme til å slå beina under mange av bedriftene.

Reiselivsnæringen en sysselsettingsmotor

Bare i Molde er det 861 ansatte som jobber i reiselivsnæringen, og tallet for Møre og Romsdal er 6070. Molde kommuner mottar nær 24 millioner i personskatteinntekter fra de ansatte som jobber i alt fra hotell, servering, camping til opplevelsesselskaper. Alle prognoser viser at næringen har stort potensial for videre vekst.

Tusten Skisenter er blant dem som både skaper jobber i regionen, samtidig som vi med vårt tilbud tør påstå at vi har stor betydning for bolysten og for at familiene i Molde, Kristiansund og omegn har lyst til å bli boende her. Det er et ønske om å videreutvikle skisenteret på en bærekraftig måte, slik at det kan skapes enda flere arbeidsplasser med større lokale ringvirkninger i regionen.

Frykter konsekvensen av momsøkning

Vi er derfor glade for at Regjeringen har ambisjon om styrke reiselivsnæringen og arbeidet med å utvide sesongene og stimulere til helårsdrift. Derfor er det uforståelig at en ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefaler å innføre én felles momssats på 23 prosent.

Vi må advare på det sterkeste å følge utvalgets anbefaling, dette vil være svært ødeleggende for reiselivsnæringen, som sysselsetter mange til tross for presset lønnsomhet. Økt moms vil bety høyere priser som igjen vil føre til færre gjester.

Reiselivet er den nye oljen sies det, men vi snakker lite om hvor store konsekvenser det vil få for små reiselivs bedrifter og opplevelsesbransjen dersom man innfører en slik felles moms sats. Det vil ramme lønnsomheten og arbeidsplasser ved hotell, camping, fornøyelsesparker, skiheiser, idrettsarrangement, museer, kino og persontransport.

Bedriftene kan trolig ikke ta ut hele denne økningen i pris, og dermed fører det til mindre lønnsomhet for bedriftene som allerede ligger på en meget lav resultatgrad.

Tusten Skiheisers lønnsomhet er avhengig av været, og de siste årene har vintrene vært uforutsigbare. For å opprettholde et godt tilbud til alpinister i regionen så er Tusten avhengig av å gjøre ytterligere investeringer i snøproduksjonsutstyr. Økte investeringer kombinert med svekkelse av lønnsomheten gjennom økt moms gjør det vanskelig å drive alpinanlegget.

Internasjonal konkurranse om gjestene

Erna Solbergs regjering har allerede økt momsen på overnatting to ganger, fra 8 til 12 prosent, de siste seks årene. En ny momsøkning kommer til å ramme norske overnattingssteder hardt, og bransjen frykter konkurser og tap av arbeidsplasser. Ferske tall fra Menon Economics viser at lønnsomheten til norske reiselivsnæring stuper. I 2018 var driftsmarginen helt nede på 0 prosent for overnattingsbransjen.

For overnatting, fornøyelsesparker og skiheiser betyr denne økningen opp til 8-> 10->12-> 23% en økning på 11% ekstra. For den norske alpin- næringen, hvor det er Sverige som er hovedkonkurrenten, er situasjonen at Sverige har 8% moms, mens Norge har fått 12% For Trysil og Sälen som bygger felles flyplass på hver sin side av grensen, blir kostnadsnivået og prisen nå en vesentlig ulempe på norsk side. Norsk reiseliv konkurrerer i et internasjonalt marked. Hvis reiselivsbedriften øker prisen tilsvarende momsøkningen, innebærer det at Norge blir et dyrere ferieland. Vi vet at markedet er prissensitivt, det har vi sett når kronen har vært svekket. Når kronen styrker seg, samtidig som at ekspertutvalget vil øke momsen, vil norsk reiseliv få nok en dobbel prisøkning.

Politikerne må forstå viktigheten av å løfte opp og frem små norske bedrifter, og la de nye, små gründerbedriftene få vokse og skape verdier. Med 23% moms vil det bli vanskelig å konkurrere med turisme i andre land, og mange bedrifter i distriktene vil måtte kutte arbeidsplasser eller legge ned.

Når andre næringer nedbemanner og digitaliserer bort jobbene, ansetter reiseliv. 1 av 3 i reiselivet er under 24 år, og 4 av 10 har utenlandsk bakgrunn. Det gjør reiselivet til en ungdoms- og integreringsnæring, noe som Norge trenger i en tid hvor 1 av 5 står utenfor arbeidslivet. Forslaget om momsøkning, som treffer en av de næringene som virkelig sysselsetter mange og skaper jobber, er dårlig politikk.


Henriette Kitel, Regionstyreleder, NHO Reiseliv Midt- Norge

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal