Fortsatt to sykehus - en farlig løsning. Del 2

New Articles

Dette er en fortsettelse av at avisinnlegg, bl.a. publisert i nettutgaven av Romsdals Budstikke 18. juni 2015. Argumentene fra den gang blir stadig bekreftet og forsterket, og kan med fordel leses en gang til.

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/article11216504.ece

Forrige gang det var krav om innsparinger i våre helseforetak, generelle krav som helseminister Strøm-Erichsen stilte til alle helseforetak, så foreslo HMN funksjonsdelinger. Den gang ble dette i Kristiansund fremstilt som at disse sparetiltakene skulle finansiere det allerede ferdig planlagte sykehuset på Eikrem, et sykehus som da var klar til bygging.

Nå forsøker meget sterke krefter, deriblant NRK Møre og Romsdal i Ålesund og lederen i avisen Tidens Krav i Kristiansund, å fremstille dagens økonomiske sparetiltak som et resultat av det planlagte fellessykehuset på Hjelset.

Man vil ikke erkjenne at sykehusdriften i årevis har gått med dundrende underskudd, og at driftsinntektene basert på Magnussen-modellen ikke har dekket kostnadene. Dette er bakgrunnen for at HMR nå har opparbeidet seg en gigantisk gjeld – FØR byggingen av fellessykehuset har startet.

Merinvesteringen i SNR utgjøre 800 mill. i forhold til 0-alternativet med fortsatt to sykehus. Årlige besparelser er 100 mill. Etter 8 år går prosjektet i pluss. SNR er ikke problemet – SNR er løsningen.

Atter en gang ser vi at strategien etter Vikanes-vedtaket blir benyttet – økonomiske sparetiltak blir tillagt et planlagt sykehus, selv om man positivt vet at det ikke stemmer. Slik bygges løgnaktige nordmørske myter.

En av initiativtakerne av den siste store demonstrasjonen i Kristiansund antyder at uetiske aksjoner for misbruk av fritt sykehusvalg for å skade helseforetakets økonomi, faktisk er en del av årsaken til de økonomiske problemene. Derved også direkte årsak til sparetiltakene. Hun sier dermed nærmest rett ut at man i Kristiansund selv er årsaken til at føde og barn nå rammes.

De som sto fremst på barrikadene og krevde fellessykehus, var legene ved sykehuset i Kristiansund. I tillegg til å kreve fellessykehus, forlangte de også vetorett over lokaliseringen. Legene den gang argumenterte for at fortsatt to sykehus ville forlenge den stadige kampen om fordeling av funksjoner, en kamp de var trøtt av.

Når man atter en gang på grunn av økonomiske sparetiltak må forholde seg til en kamp om funksjoner mellom sykehusene, så er konklusjonen den motsatte av sist. Nå ønsker man i Kristiansund at den kampen skal kjempes til evig tid, de ønsker å skrote SNR og gå tilbake til 0-alternativet, fortsatt to sykehus. Det er en risikosport å samarbeide med slike som bevisst og konsekvent taler med to tunger.

Kristiansund har stoppet nye sykehus ofte nok – pasientene fortjener nytt sykehus NÅ!

Av Rasmus Rasmussen og Terje Sundsbø, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook