Et flertall på 28 av 45 representanter i kommunestyret i Kristiansund vedtok tirsdag kveld å anke dommen i sjukehussaka.

– Utenforliggende hensyn ble tatt da sjukehuset ble lagt til Hjelset. Vi har en sjanse til å få vedtaket kjent ugyldig, sier veteranen Dagfinn Ripnes (H) til Romsdals Budstikke.

Sterke følelser

Følelsene i Kristiansund er svært sterke rundt plasseringen av fellessjukehuset på Hjelset. Etter over tre timers debatt og gruppemøter i bystyret, var det klart at et flertall i bystyret vil anke dommen fra Inn-Trøndelag tingrett fra 30. juni i år inn for lagmannsretten.

Et felles forslag fra Høyre og Senterpartiet fikk flertall. Arbeiderpartiets gruppe på 11 representanter sprakk.

Stemte nei

Ordfører Kjell Neergaard (Ap) sa til bystyret at han prinsipielt mente kommunen ikke burde anke dommen.

- Vi skal fortsatt kjempe for sjukehuset i Kristiansund, men jeg mener vi ikke har noen stor mulighet til å vinne fram i lagmannsretten. Men jeg vil selvsagt forholde meg til det flertallet i bystyret avgjør, sa ordfører Neergaard før avstemmingen.

Da det ble klart at et flertall vil anke sjukehusdommen, sier Kjell Neergaard til Romsdals Budstikke:

- Nå må vi først skaffe juridisk ekspertise til å forberede og skrive anken. Så må vi bestemme oss for om vi skal kjøre saka i full bredde eller om vi skal spisse argumentasjonen inn mot lagmannsretten.

- Kjører dere ankesaka for å få omgjort tomtevalget av Hjelset, eller for å få nullstilt hele prosessen og opprettholdt to lokalsjukehus?

- Det ligger i ankesaka at det gjelder plasseringen av fellessjukehuset. Ett fellessjukehus ligger fremdeles i potten. Vi får bruke de nærmeste dagene til å tenke oss om. Tida er knapp, for anken må være levert innen 16. september, sier ordfører Kjell Neergaard.

Flere av politikerne i Kristiansund snakket varm for å anke sjukehussaka. En av dem var Dagfinn Ripnes.

Stemte ja

- Jeg har vært medlem av kommunestyret i 48 år når denne perioden er ferdig. Sjelden har jeg vært så overbevist som i denne saka: Saka må ankes. Vi kan ikke akseptere at ett av de mørkeste kapitlene i norsk forvaltning skal få gå upåaktet hen. Selv om vi vinne ankesaka, men ikke får omgjort vedtaket om plasseringen av sjukehuset på Hjelset, vil det komme fram så mange ting i ankesaka at det vil få betydning om hva slags sjukehustilbud vi skal ha i Kristiansund i framtida. Vi kjemper for en sak der prosessen var udemokratisk, sa Dagfinn Ripnes (H) i debatten.

Dagfinn Ripnes legger til at Kristiansund kommune i ankesaka i lagmannsretten må grave djupere for å få fram mer om hvilke utenforliggende forhold som fikk en avgjørende rolle da helseminister Bent Høie (H) i foretaksmøtet i Helse Midt-Norge 19. desember 2015 avgjorde at sjukehuset skal bygges på Hjelset.

- Bernd Müller må kalles inn for å stå til rette for den vendettaen som fant sted overfor daværende direktør Trond Michael Andersen i Helse Midt, og deretter mot daværende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal. Tingretten slo også fast at det har vært ulovlige, hemmelige møter i forsøk på å kna styrene i Helse Midt og Helse Møre og Romsdal sammen. Der har vi en sjanse til å få vist at vedtaket om å legge sjukehuset til Hjelset, var ugyldig, sier Dagfinn Ripnes.

Advokatmat

Innledningsvis i debatten snakket kommuneadvokat Kjetil Wedervang Mathiesen varmt for å anke dommen.

- Det finnes ingen gode argument for å velge Hjelset. Både samfunnshensyn og helsemessige hensyn taler for at sjukehuset bør legges til Storbakken, sa kommuneadvokat Mathiesen.

Advokat Christan Galtung, som er spesialist i forvaltningsrett, hadde på oppdrag fra Kristiansund kommune laget en redegjørelse der han vurderte hvor gode sjanser Kristiansund har for å vinne fram med en anke til lagmannsretten og få omgjort sjukehusvedtaket.

- Jeg vil ikke vurdere om kommunen bør anke eller ikke.  Skal man anke, må man finne noe objektive galt med saksgrunnlaget for avgjørelsen om å legge sjukehuset til Hjelset. Jeg har lett etter saksbehandlingsfeil, men ikke klar å finne noen. Er det en fair mulighet til å vinne fram med en anke i lagmannsretten? Der er jeg og kommuneadvokat Mathiesen på forskjellige kloder, sa advokat Galtung.

Advarte

Flere politikere advarte mot å anke dommen. Bjarne Elde (Ap) viste til at Kristiansund tape rettssaka i tingretten på alle punkt.

- Jeg tror ikke en anke vil tjene regionen. Et splittet bystyre vil være argument godt nok for å stå på beslutningen om å legge sjukehuset til Hjelset. Vi bør heller bruke mulighetene vi har til å få et best mulig distriktsmedisinsk senter med tilleggsfunksjoner i Kristiansund, mente Elde.

Tidligere politimester Per Sefland, som også var vitne i rettssaka i tingretten, sa at han ikke ønsket å anke dommen, selv om han syntes plasseringen av fellessjukehus på Hjelset var uheldig.

- Vi kan ikke ha et demonstrasjonssystem der man bruker rettsapparatet til å få lokalpolitisk gevinst, sa Per Sefland.