Foreldrekjøring har doblet seg siden 80-tallet. Her har de funnet en løsning.