Er det skolen eller foreldrene som bestemmer over barnas skjermbruk?