– Barn fortjener en ferie fylt av gode minner, ikke fylt av fulle voksne.