Tåler mobil- og bredbåndsnettene at «alle» har hjemmekontor?