Boligmarkedet: – Jeg hadde ikke klart å kjøpe bolig uten hjelp fra mamma og pappa