Forvirring om ladekabel

Er det farlig med 16 ampere ladefart i elbilen? Og hvor går grensen mellom produsentens ansvar og privat ladeansvar?
Bil/Motor

Mitsubishi, som det siste året har gjort Norge til verdens fremste elbiland, leverer elbilen i-MiEV med ladekabel som krever 16 ampere sikring. Kobles kabelen til kurs med 10 ampere sikring, går sikringen.

– Vi gjør det slik, og har ikke hatt noen problemer, sier direktør Bernt G. Jessen, elbilansvarlig hos den norske Mitsubishi-importøren. Med kabelen som følger bilen, tar ladingen cirka seks timer.
Dette skriver Mitsubishi på sine hjemmesider om lading: «Begynn å lade ganske enkelt ved å koble ladekabelen til en 16A jordet stikkontakt. Ladingen stopper automatisk når batteriet er fullt.»

Klønete

Så enkelt kan det gjøres, men det gjelder tilsynelatende ikke for kjøpere av Nissan Leaf. For de siste ukene har det pågått en omfattende diskusjon om batterigarantier og ikke minst ladehastighet. Og midt i debatten står elbilen Nissan Leaf etter et usedvanlig klønete oversatt kundeskriv fra produsenten.

Som en av verdens store bilprodusenter vet Nissan godt hvor lett det er å bli trukket inn i kundeproblemer om man ikke sikrer seg på forhånd. Derfor sendte Nissan sine kunder et informasjonsskriv der de advarte mot å plugge elbilen i nærmeste stikkontakt – selv om den medfølgende ladekabelen ikke trekker mer enn 10 ampere og følgelig kan kobles til alle stikkontakter.
– Det Nissan har forsøkt å formidle, er at de ikke tar ansvar for Leaf-eieres hjemmenett, sier Marina Maneas Bakkum, informasjonsansvarlig hos Nissan i Norge.

Farlig å lade?

Men i det justerte skrivet som kundene må lese, forstå og undertegne før Nissan lar noen få kjøpe Leaf, tiltror fortsatt ikke Nissan sine elbileierne særlig kunnskap om eget elnett:

«Daglig hjemmelading med denne kabelen kan potensielt medføre varmeutvikling og skade på dine eksisterende elektriske installasjoner som igjen potensielt kan medføre elektriske varmeutviklingsulykker dersom man bruker en underdimensjonert stikkontakt/kurs.»

Aldri skjøteledning

To ganger presiseres det med uthevet skrift at skjøtekabler under ingen omstendighet må benyttes sammen med ladekabelen.

Umiddelbart mistenkes Nissan for å ha bakenforliggende hensikter, for innledningsvis gjøres det i kundeskrivet oppmerksom på at «Nissan anbefaler at du benytter en dedikert hjemmeladerenhet til dette formålet». Denne må videre installeres på dedikert kurs av godkjent elektromontør sertifisert av Nissan. Det betyr i praksis opplegg av egen 16 A kurs fra sikringsskap til hjemmeladerboks. En slik lader vil redusere ladetiden ned mot åtte timer, men koster 16.000 kroner ferdig lagt opp.
En Leaf med hjemmeladerboks, vinterhjul og metallic lakk koster rundt 300.000 kroner, det vil si nær 70.000 kroner mer enn i-MiEV.
I praksis betyr dette at en Leaf-eier vil bruke vesentlig lengre tid på å lade sin elbil enn en i-MiEV-eier dersom kun medfølgende ladekabel benyttes. Spesielt problematisk kan dette bli dersom Leaf-eieren må lade bilen i arbeidstiden.

Regler kan komme

Elbilforeningen mener Nissan likevel rører ved en ikke uvesentlig problemstilling. Overingeniør Ørjan Steen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mer enn antyder i bladet Samfunnssikkerhet at det sannsynligvis må lages forskrifter for hvor og hvordan biler skal lades.

Steen sier videre til elbil.no at elbileiere må passe på at stikkontakt og ladeplugg er dimensjonert for den mengde strøm som skal brukes. Problemer kan oppstå når elbilen både skal lades og varmes samtidig.
– Da er belastningen helt opp mot maksimalt av hva sikringen er merket for, og det kan være mer enn hva utstyr, ledning og kontaktpunkter er dimensjonert for. Vanlige stikkontakter i vegg er ikke lagd for så høye kontinuerlige belastninger, selv om trekket er lavere enn hva sikringen er merket for. Kjenner du unormal varmgang på kontaktene eller ledningen, er dette det beste varsel på at noe er galt og utstyr må skiftes, sier Steen.

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Bil/Motor