Denne foreldrestilen er mest vanlig i Norge. Hvilken er du?

Det er ikke uvanlig at partnere har ulike foreldrestiler. Det er ikke uvanlig at partnere har ulike foreldrestiler. Foto: Illustrasjon