Hun er nervøs for gå fra deltidsmamma til fulltidsmamma. Her er psykologens råd.

Før delte foreldrene på omsorgen. Nå får plutselig moren ansvaret alene. Hvordan håndterer hun det? Før delte foreldrene på omsorgen. Nå får plutselig moren ansvaret alene. Hvordan håndterer hun det? Foto: Sergio Membrillas