Har barn «plutselig» fått emaljefeil på tennene? Nå undersøkes 3000 barn for å finne ut hvorfor det skjer.

Førsteamanuensis Ingvild Johnsen Brusevold ved Institutt for odontologi, Universitetet i Oslo, har sammen med kolleger undersøkt tennene til 8–10-åringer i Oslo. Nå analyseres resultatene. Førsteamanuensis Ingvild Johnsen Brusevold ved Institutt for odontologi, Universitetet i Oslo, har sammen med kolleger undersøkt tennene til 8–10-åringer i Oslo. Nå analyseres resultatene. Foto: Dan P. Neegaard