Fremtidens transportsystemer: Laks i hyperloop og flyvende biler

SINTEF-forskerne ser for seg at teknologiutviklingen vil gi oss både flyvende biler og hyperloop. Foto: Airbus og HyperloopTT