Ferske boligpriser: Prisene sank enda en måned

Den moderate utviklingen fortsatte i årets siste måned. Slik blir boligmarkedet i 2020.

– Med inngangen til 2020 har vi nå lagt bak oss to og et halvt år med moderat prisutvikling i det norske boligmarkedet siden toppen i mars 2017. Dette er en utvikling vi forventer vil fortsette i 2020, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.  Foto: Magnus Knutsen Bjørke

bolig

Boligprisene i Norge sank med 0,8 prosent nominelt desember 2019. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,1 prosent.

Boligprisene er 2,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet fortsatte i desember, og i 2019 steg prisene nasjonalt med 2,6 prosent. Med det normale fallet i boligprisene gjennom høsten er nå den nasjonale indeksen på et lavere nivå enn i januar 2019, sier administrerende direktør Henning Lauridsen, fersk administrerende direktør i Eiendom Norge.

  • Det ble solgt 3101 boliger desember 2019, 4,7 prosent flere enn samme måned i 2018.
  • Det tok gjennomsnittlig 71 dager å selge bolig forrige måned. November tok det 53 dager.
  • Oslo hadde raskest salgstid med 33 dager og tregest var Stavanger (med omegn) med 95 dager.
  • Sterkest sesongkorrigert utvikling hadde Oslo med 0,7 prosent. Den svakeste sesongkorrigerte utviklingen hadde Asker og Bærum med nedgang på 0,6 prosent.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge mandag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge   Foto: Ørn E. Borgen

Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

Sesongkorrigerte priser:

Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året.

Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall.

Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall.

Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall, uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

Regionale forskjeller for desember

Oslo: Prisene steg 0,5 prosent nominelt og 0,7 prosent sesongkorrigert. Prisene har steget 5,5 prosent i 2019.

Bergen: Prisene sank 1,2 prosent nominelt og steg 0,2 prosent sesongjustert. Prisene har steget 2,7 prosent i 2019.

Trondheim: Prisene sank 1,4 prosent nominelt og gikk ned 0,1 prosent sesongjustert. Prisene har steget 1,3 prosent i 2019.

Stavanger med omegn: Prisene sank 2,1 prosent nominelt og gikk ned 0,2 prosent sesongjustert. Det siste året har prisene gått ned 2,7 prosent.

Tromsø: Prisene sank 1,5 prosent nominelt og gikk i null sesongkorrigert. Prisene har steget 4,2 prosent i 2019.

Kristiansand: Prisene sank 2 prosent nominelt og gikk ned 0,1 prosent sesongkorrigert. Prisene steg 0,8 prosent i 2019.

Slik gikk fjoråret

Prisene steg 2,6 prosent i 2019.

Prisutviklingen har vært moderat siden mars 2017. Lauridsen forventer at utviklingen fortsetter i 2020.

– En moderat utvikling i boligprisene er godt nytt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten, sier Lauridsen.

Ved inngangen til 2020 er det mindre usikkerhet knyttet til driverne i boligmarkedet enn for ett år siden, mener Lauridsen. Årsaken er at boliglånsforskriften er avklart, boligbyggingen på høyt nivå, befolkningsutviklingen moderat og Norges Banks rentebane flat.

– Av disse driverne er det størst usikkerhet om renteøkningene vi har fått det siste året fullt ut er priset inn i markedet, sier Lauridsen ifølge en pressemelding.

OBOS: Prisfall

Torsdag meldte OBOS om prisnedgang på 5,6 prosent i Oslo. Kvadratmeterprisen lå på 59.527 kroner. Prisene har steget 4,5 prosent i 2019. På landsbasis gikk prisene ned 4,9 prosent.

– Det er vanlig sesongmønster at antall omsetninger avtar i desember. Tallene for denne måneden er basert på få observasjoner, og usikkerheten i tallene er høyere enn normalt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding.

– Vi har tro på at boligmarkedet vil være bra balansert også neste år. Vi anslår at det vil bli en moderat prisvekst på rundt 3,5 prosent på landsbasis. I Oslo forventer vi en prisoppgang på rundt 5 prosent i 2020, sier Monsvold.

Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Finn.no og Schibsted-avisene er i samme konsern.