Kjerringsundet AS
Gå til

En 900 meter lang hengebru eller skråstagsbru skal gå over Kjerringsundet i Romsdal. 

Kjerringsundet: Her er den «nye» Atlanterhavsveien

Den nye fylkesveien mellom Midsund og Aukra vil bli en turistattraksjon helt på høyde med Atlanterhavsveien.

Det tror Jan Petter Hammerø, daglig leder for vegprosjektet Kjerringsundet AS. Planene er klare for den 7,1 km nye fylkesveien mellom Otrøya i Midsund og Gossen i Aukra som skal krysse fem sund med fyllinger og to store bruer.

Spektakulært

– En fantastisk sjøreise med bil. Spektakulært uansett vær, mener Hammerø om prosjektet til 2.3 milliarder kroner som sammen med Møreaksen vil sikre Aukra og Midsund fastlandsforbindelse.

Det er også lagt opp til sammenhengende gang- og sykkelvei på hele strekningen – også det bør bli en attraktiv opplevelse blant øyer, holmer, sjø og praktfull natur i havgapet.

Veiforbindelsen over Midsund og Aukra kan bli en fantastisk sjøreise med bil. 

Bruene

De to bruene skal gå over Kjerringsundet og Bollholmsundet. Over Kjerringsundet er det to alternativer: En 900 meter lang skråstagsbru eller en hengebru, med et hovedspenn på 540 meter over det 95 meter dype sundet.

En fritt frambyggbru over Bollholmsundet på 610 meter med et hovedspenn på 250 meter over det 140 meter dype sundet. Det blir steinfyllinger i Storhaugsundet og Flatholmsundet. Til sammen 2,4 millioner kubikk. Av den 7,1 km nye fylkesveien vil 3.1 km krysse fjord og sund.

Broen over Bollholmsundet blir 610 meter lang.  

Sparte en milliard

Finansieringsplanen er klar. Går det som planlagt vil det bli anleggsstart i 2022. Et endelig planvedtak er forventet i løpet av året. Arbeidet startet i 2014, men de første planene ble ekstremt kostbare, hadde miljømessige påvirkninger og møtte motstand.

– Vi stokket om på prosjektet, erstattet tre bruer med steinfyllinger og reduserte kostnadene med en milliard kroner. Jeg har stor tro på at vi nå skal klare å lande dette veiprosjektet, sier Hammerø.

Helt ny hverdag

Vegprosjektet kan gi næringsliv og nærmere 6000 mennesker en ny og enklere hverdag uten ferge. Ifølge Hammerø vil bompengeavgiften bli omtrent det samme som ferge-billetten. Bompengetiden er beregnet til 15 år.

– Det er mange av øyboerne som jobber i Molde og fergen er sånn sett en hemsko i forhold til både overtid og fleksibel arbeidstid, sier Hammerø.

Se video og les alt om veiprosjektet her.

Møreaksen

Kjerringsundet og Møreaksen er to prosjekter som vil følge hverandre siden tunnelmasser fra Møreaksen er avgjørende for å kunne realisere Kjerringsundet.

Det er kommunene Aukra, Midsund, Molde og Aukra og Midsund næringsforum som står bak aksjeselskapet som skal jobbe for en helt ny hverdag for øyboerne og en mulig ny turistattraksjon for alle oss som har latt oss begeistre av Atlanterhavsveien.


OM KJERRINGSUNDET

• Total lengde: 7.1 km fra E39 Nautneset til Hukkelberget

• Sammenhengende gang og sykkelveg på hel strekningen

• To store bruer. Resten av strekning på vei og fylling over holmene

• Tre rundkjøringer; ved Nautneset (for påkobling til E39), ved Sundsbøen (kryss mot Midsund) og ved Hukkelberget (Gossen)

• Veibredden blir 8,5 og 7,5 meter

• Forventet trafikk: 2800 biler i døgnet over holmene

• Foreløpig kostnadsestimat: 2,4 mrd. kr

• Planlagt anleggsgjennomføring i sammenheng med E39, mulig anleggsstart i 2022

• Planen er ute til offentlig ettersyn med frist 4.mai i Aukra og 22. mai i Midsund

(Kilde: Rambøll)

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Romsdals Budstikkes redaksjon, men av Romsdals Budstikkes markedsavdeling.

Romsdals Budstikke er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på rbnett.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.