Bjørgen prater om samhold, men bak er det noe som skurrer

KOMMENTAR: Mangel på engasjement i hele Trøndelag kan bidra til å svekke VM-prosjektet i Trondheim.

På hjemmebane: Marit Bjørgen utenfor Støren kulturhus, hvor hun holdt foredrag onsdag formiddag. Bjørgen pratet til sambygdingene om betydningen av å bygge lag.  Foto: KIM NYÅGÅRD

meninger

STØREN/MALVIK: «Gode sammen – en konsekvens av bevisst kultur» var budskapet på plansjen da Marit Bjørgen tok ordet i Støren kulturhus onsdag formiddag.