LEDER TORSDAG 6. JANUAR

Raushet i turløypa er god folkeskikk

Plass til alle: I Moldemarka er det hengt opp skilt med oppfordring til de gående om å holde seg på mest på kanten, og ikke tråkke i selve skisporene.   Foto: Gjermund Kjøpstad

Det er viktig å huske på at halvparten av befolkningen ikke går på ski.

Meninger

Vi har lagt bak oss ei flott romjul, hvor mange benyttet sjansen til å besøke turløyper i nærområdet. På beina, med akebrett eller på ski. Mange har lagt ned en betydelig innsats, også i jula og nyttårshelga, for at turløyper skal være tilgjengelig for flest mulig. Her i Molde kunne for eksempel turfolket møte nyoppkjørte løyper tidlig 1. nyttårsdag, på Skaret var preparerte skiløyper klar før de fleste hadde spist frokost den første dagen i det nye året.

Samtidig er det slik at skiløyper og turveger skaper tradisjonsrike konflikter hvert år. Skiløpere lar seg irritere over fotspor i løypa, og fotgjengere blir skremt av ivrige skimosjonister med stor fart. Den nesten karikaturaktige striden har vært fast gjest i avisspaltene hver vinter.

Mange tror dette er bare en lokal debatt, som her i Moldemarka. Men over hele landet fylles debattspalter og sosiale medier med store og små løypekonflikter. Retten til å ferdes i utmark til fots, hele året, står sterkt. Friluftsloven fra 1957 er klar: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.»

Det er ikke «hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet» når et fotgjenger tråkker i stykker oppkjørte skiløyper. Men det er heller ikke hensynsfullt hvis det bare blir skiløyper og ikke plass til fotgjengere i marka. Det er viktig å huske på at halvparten av befolkningen ikke går på ski.

Men likevel er vårt inntrykk at raushet og inkludering er større enn noen gang i turløypene. Flere og flere har innsett at det viktigste er at flest mulig får komme seg ut på tur. For folkehelsa og for trivsel i samfunnet.

Mange melder om at det nå er mest smil og nikk mellom de ulike gruppene som bruker turløypene. Noen steder, som på skistadion på Skaret, er det opplagt at skiløypene må prioriteres for skibruk. I Moldemarka har en god praksis med løyper både for gående og skikjørere redusert konfliktnivå og støy. Her det god plass for alle brukere.