LEDER TIRSDAG 28. SEPTEMBER

Ikke gjem bort vanskelig saker

FAGPOLITISK DEBATT: Høyres Trygve Grydeland ønsker en mer fagpolitisk debatt, og er kritisk til enkelte kollegers utspill om eldreomsorg under valgkampen. Foto: Kjell Langmyren 

Det vil være helt uholdbart dersom administrasjonen i en kommune skal sitte og vurdere hvilke saker som egner seg til behandling under en valgkamp.

Meninger

Molde kommune har fått en ny helse- og omsorgsplan som skal gjelde for de neste 12 åra. Under behandlinga av planen i kommunestyret kom Høyres Trygve Grydeland med det han kalte for «et lite spark på leggen» adressert til kommunedirektøren. – Vi må ikke fremme en sånn sak i valgkampen, sa Grydeland og kritiserte samtidig utspillene som kom under valgkampen fra kolleger i Frp og SV.


Vedtok 12-årsplan for eldreomsorgen

Likte ikke timing på helse- og omsorgsplan: – Å lansere en slik sak i valgkampen er en «snublefelle»

Temperaturen var høg da den nye helse- og omsorgsplanen for Molde kommune 2021-2033 ble vedtatt i kommunestyret. Men det politikerne krangler mest om, står det ikke noe om i planen.


Valgkamp handler om politikk, og hvordan de ulike partiene vil løse samfunnsutfordringene. Det vil være helt uholdbart dersom administrasjonen i en kommune skal sitte og vurdere hvilke saker som egner seg til behandling under en valgkamp. Tvert imot tror vi at framleggelsen av en konkret plan kan være med på å skape større interesse for politikk. Eldreomsorg er en sak som engasjerer velgerne. Etter vårt syn kunne denne saka fått enda større plass i valgkampen, og gjerne med utgangspunkt i de utfordringene en kommune som Molde står i.

Det kan være vanskelig å få til en god debatt om et komplekst tema. På dette punktet kan vi forstå Grydelands frustrasjon, og også vi i media bør tenke gjennom hvordan vi bidrar. Samtidig er viktig at den fagpolitiske debatten ikke blir noe som bare er forbeholdt de innvalgte kommunestyrerepresentantene. Vi tror ikke at det kun er ett parti som har de gode løsningene. En åpen debatt om hvordan eldreutfordringene kan løses er derfor viktig. Man må våge å bringe fagpolitiske spørsmål ut i offentligheten.

Situasjonen for eldreomsorgen i Molde er ekstra interessant med tanke på de avtalene som er gjort over tid, og som er et resultat av nettopp valgkamp. Både i samband med kommunesammenslåingene og den gjeldende samarbeidsavtale mellom posisjonspartiene ble det skapt forventninger for tilbudet i den nye storkommunen. Sett i lys av dette ville det vært enda mer uheldig dersom nettopp denne saka hadde blitt gjemt bort under valgkampen.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger