LEDER LØRDAG 21. AUGUST

Eldrepenger fra staten med merkelapp

Nye helsehus: Vestnes er en av kommunene som har investert i nytt helsehus, Stella Maris. Alle kommunene i vårt område må forberede seg på en formidabel vekst i antall eldre over 80 år.   Foto: OLAV SKJEGSTAD

Løsningen er ikke færre institusjons- plasser og trangere kår for personer med demens.

Meninger

Kommunene strekker seg så langt de kan for å lage gode helse- og omsorgstjenester for innbyggerne. I Molde, i Hustadvika, i Aukra, i Vestnes, i Rauma og om litt også i Gjemnes har kommunene investert formidable summer i helsehus som rommer sjukeheimsplasser og andre omsorgstjenester. Men det hjelper lite å ha flotte bygg hvis kommunen ikke har penger til å drifte dem, ha nok personale til å fylle bygningene med innhold og mennesker som har behov for hjelp.

Romsdals Budstikke utfordret torsdag stortingskandidatene til å komme med løsninger på hvordan eldreomsorgen i kommunene skal finansieres. Storkommunen Molde sliter med å finne penger nok til å holde alle sjukeheimsplassene i drift. For å få pengebruken i balanse foreslår administrasjonen å legge ned 22 institusjonsplasser i Eidsvåg og Molde. Andre kommuner opplever den samme situasjonen. I Vestnes har det årvisst vært foreslått å stenge fem rom på institusjon, men så langt har kommunen klart å styre unna. I vår ble det nye helsehuset Stella Maris med 64 rom blitt tatt i bruk, men sparekravet henger like tungt over hodet på politikerne. I Rauma er en tredel av rommene i det nye Rauma helsehus mørklagt fordi kommunen mangler penger.

Presset kommunene kjenner på, er formidabelt. Og det kommer til å øke. I løpet av de åtte nærmeste årene kommer de seks kommunene i vårt område til å ha tusen flere innbyggere over 80 år enn i dag. I 2030 passerer 80 pluss-innbyggere 2.300 i antall. Flere eldre er en berikelse for et samfunn, men det er et faktum at når befolkningen eldes, vil flere trenge hjelp og pleie i større eller mindre grad. Vi regner med at de fleste erkjenner at løsningen ikke er færre institusjonsplasser og trangere kår for personer med demens eller aldersrelaterte psykiske plager.

Når kommunene vil bygge sjukeheimer og helsehus, tilbyr staten gunstige finansieringsordninger med investeringstilskudd og lån. Vi har vanskelig å se hvordan kommunene skal klare å finne pengesummene som trengs til å øke driften i helse- og omsorgssektoren betydelig mer enn i dag. Den mest nærliggende løsningen er at staten må bidra med mer penger. Lokalpolitikere er vanligvis lite glad for at staten øremerker penger til spesielle formål. Viser det seg at kommunene ikke makter å bemanne nok for å gi gode helse- og omsorgstjenester til alle som har behov, og staten må betale mer, må staten være trygg på at ekstrapengene brukes til helse og omsorg, ikke andre ting. Vi tror kommunene lever godt med at det settes merkelapp på ekstrapenger fra staten.