LEDER LØRDAG 17. JULI

Nøkkelen til å unngå konflikt om hunden

Bandtvang: Hele poenget med en nasjonal hundelov der band- tvang er pålagt, er å unngå skade på folk, dyr og fugler, samt unngå at hunder skaper utrygghet for omgivelsene.   Foto: NTB

Nøkkelen til å styre unna konflikt om hunden, ligger i lomma til hundeeieren.

Meninger

Sommeren er ei flott tid for hundeeiere som tar hunden med på tur. De aller fleste hundeeierne er bevisst ansvaret det følger med å ha hund, men noen slipper hunden løs i naturen og har en oppfatning av at deres hund er så snill og ikke gjør noe galt. Hunder har instinkt som i visse situasjoner kan bli trigget. Da kan det oppstå hendelser som skaper konflikt.

I sommer har det blitt oppdaget død sau i Isfjorden i Rauma. Saueeieren mistenker at sauen kan ha blitt jaget av hund til den stupte. Uavhengig av hva som måtte være forklaringen på sauens død, er det all grunn til å minne om at det er lovpålagt bandtvang for hunder i Norge fra 1. april til 20. august. Hunder som er unntatt bandtvang er tjenestehunder til eksempelvis politi og tollmyndighetene og letehunder.

Hundeloven, der bestemmelsen finnes om at hunder skal holdes i bånd i sommerhalvåret, er laget for å forhindre at hunder skal skape utrygghet eller påføre skade på mennesker, dyr, fugler, eiendom eller ting. Lova legger opp til at hundeeieren har ansvaret for å vise aktsomhet. Den enkelte kommune har også anledning til å lage egne regler, med strengere krav til hundehdeholdet.

Å være aktsom betyr at hundeeieren skal unngå at hunden er til urimelig ulempe for folk, for miljøet og for andre interesser. Det handler for eksempel om å forhindre at hunder gjør skade på fugler og reir i hekketida, rådyr og hjort som har kalver eller dyr på beite. Avisa Nationen har omtalt en kartlegging som viser at de fleste tilfeller der hunder angriper sauer på beite, skjer i tida der det er lovpålagt bandtvang.

Nøkkelen til å styre unna konflikt om hunden, ligger i lomma til hundeeieren. Vi vil berømme alle hundeeiere som viser ansvar ved å ha hunden i bånd. Hos hundeeierne er hunden forbundet med noe positivt. De gode opplevelsene fortjener hundeeierne å ha. Med omtanke og klokskap fra hundeeierne vil omgivelsene også ha de positive opplevelsene ved å ferdes i naturen eller i nærområdet.