LEDER TIRSDAG 18. MAI

Kirka må jobbe med arbeidsmiljøet

LOVER HANDLINGSPLAN: Fungerende biskop Olav Gading i Møre opplyser at de vil lage en handlingsplan etter rapporten om kvinnelige presters arbeidsmiljø.   Foto: Bjørn Brunvoll

Arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold er viktig for kirka som arbeidsplass, men det har også stor betydning for hvordan kirka oppfattes.

Meninger

Hver fjerde kvinnelige prest i Møre bispedømme har opplevd uønska hendelser basert på sitt kjønn og yrke. Det viser en ny rapport fra Den norske kirke. Over halvparten av de kvinnelige prestene som svarte på undersøkelsen oppgir at de opplever krevende kollegarelasjoner på grunn av ulikt syn på kvinnelige prester. Dette er en undersøkelse som Møre bispedømme må ta på stort alvor. Ikke minst gjelder dette kirkas ansvar som arbeidsgiver.

En undersøkelse som dette ville skapt stor oppmerksomhet i en hvilken som helst bransje eller organisasjon. Derfor kan ikke disse funnene gjemmes i en skuff. Kirka må løfte dem opp, snakke om rapporten og lage planer for hvordan de skal jobbe med problemstillingen. De aller fleste prester regner nok det å jobbe i kirka som mer enn en jobb. Ulikt syn i teologiske spørsmål er naturlig, og kirka har valgt ei linje hvor det skal være meningsmangfold og hvor den enkeltes overbevisning har en sentral plass. Ulike meninger må imidlertid uttrykkes med respekt, og på en slik måte at det ikke skader arbeidsmiljøet.

Det er ikke akseptabelt at ulikt teologisk syn skal gå utover kvinnelige presters arbeidshverdag. Undersøkelsen som nå er lagt fram bør møtes offensivt. Møre bispedømme må jobbe både strategisk og operativt med likestillingsspørsmål. Kartleggingen peker på områder for forbedring. Utfordringen er å kunne jobbe fram konkrete tiltak, og at disse i tilstrekkelig grad blir forankret i organisasjonen. En av utfordringene i kirka er å sørge for at uttalte målsettinger faktisk etterleves. En handlingsplan må følges opp slik at man sikrer at det blir varig endring. Derfor må man jevnlig gjennomføre slike undersøkelser for å måle utvikling.

Arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold er viktig for kirka som arbeidsplass, men det har også stor betydning for hvordan Den norske kirke oppfattes utad. Kirka er tjent med en åpenhetskultur.

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger