Kommunene kommuniserer ulikt om korona

Ingen blåbok fortalte hvordan kommunen skulle nå ut til innbyggerne med kunngjøringer, råd og advarsler.

KREVENDE KOMMUNIKASJON: Kanal, språk, henvendelsesform og budskap er viktig i kommunikasjon om en pandemi. Mye av ansvaret ligger lokalt på kommunene.   Foto: NTB

Meninger

Norge var ikke forberedt på en pandemi. Det ga landets kommuner en stor utfordring da de første smittetilfellene ble påvist for et drøyt år siden. Det var ingen blåbok som fortalte hvordan de skulle nå ut til innbyggerne med kunngjøringer, råd og advarsler. Måten de har løst oppdraget på varierer fra kommune til kommune. Kommunikasjonsfolk jeg har snakket med har uttrykt både usikkerhet og frustrasjon. Ressursene som er tilgjengelig varierer, ikke minst ut fra kommunens størrelse.