LEDER TORSDAG 18. MARS

Helt nødvendig med vedlikeholdspenger

Trenger vedlikehold: Fylkesvegene har vært forsømt i mange år. Det vil kreve en storstilt satsing for å løfte standarden.   Foto: Bjørn Brunvoll

Det er gode nyheter at vedlikehold av fylkesvegene nå kommer inn på NTP.

Meninger

En trenger ikke å ha lest lange utredninger for å konstatere at behovet for vedlikehold av vegene våre er høgst nødvendig. Det holder med en kjøretur på en nesten hvilken som helst fylkesveg, for å slå fast at standarden er langt unna det nivået vegen burde holde.

Enkelte steder er slitasjen og skadene så stor at det oppleves som nesten livsfarlig å kjøre der. Som vi har skrevet tidligere har fylkesvegene i Møre og Romsdal nå et etterslep på vedlikeholdsbudsjettet på 8,6 milliarder kroner.

I 2010 overførte staten ansvaret for «andre riksveger» til fylkeskommunene. Men uten at det fulgte med nok penger til å opprettholde et nødvendig vedlikehold av de samme vegene.


ANALYSE

Milliardpakken det blir rift om

Rike Norge er klar for å bruke langt mer enn 1.000 milliarder kroner de nærmeste åra på å knytte mennesker tettere sammen og gjøre hverdagstransporten enklere, enten man bor i ei bygd eller i en by. Fredag legger samferdselsminister Knut Arild Hareide fram pakken med tidenes mest kostbare innhold: Nasjonal transportplan. Hva får Møre og Romsdal?


Møre og Romsdal har til sammen over 3.000 kilometer fylkesveger, og med manglende eller ufullstendig vedlikehold har etterslepet blitt enormt. Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal gikk tirsdag ut og advarte om krise for mange lokalsamfunn i vårt fylke, hvis ikke staten gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) overfører mer penger til vedlikehold.

Forfallet på fylkesvegene står i kontrast til vegene staten sjøl har ansvaret for. Vegene har blitt klart bedre mellom 2014 og 2019, ifølge en ny rapport som Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) la fram i januar. Men det er riks- og europavegene som har blitt bedre. I Nasjonal transportplan 2022-2033, som skal presenteres fredag, skal det nå endelig bli en egen pott for å redusere etterslepet på vedlikehold av fylkesvegene. Ifølge NRK foreslår regjeringa å bevilge 15,9 milliarder kroner fordelt over 12 år.


Krever milliarder til fylkesveger - hvis ikke stopper samfunnet opp

– Veger og bruer i Møre og Romsdal vil bli stengt. Samfunnet vil rett og slett stoppe opp. Vedlikeholdsbehovet er enormt.


Det er gode nyheter at vedlikehold av fylkesvegene nå kommer inn på NTP. Men forfallet på fylkesvegene er kostnadsberegnet til mellom 60 og 90 milliarder kroner. Det vil med andre ord gå lang, lang tid før fylkesvegene får den kvalitet som strengt talt burde være sjølsagt i 2021.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger