LEDER LØRDAG 9. JANUAR

Riktig å slå alarm om utydelig beskjed

ORESIS INFORMASJON: Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde er blant dem som sakner raskere og presis informasjon fra regjeringa når nye smitteverntiltak blir bestemt.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Informasjon om nye smittevern- tiltak må ikke overrumple kommunene.

Meninger

Det er langt fra regjeringskontorene i Oslo til kommunehuset på Batnfjordsøra, på Gossen, i Molde, på Åndalsnes, i Elnesvågen og i Vestnes til regjeringskontorene i Oslo. Under koronapandemien har regjeringa bestemt hvilke tiltak som skal settes i verk for å forhindre smitte fra viruset, men de som står i frontlinja og skal sette ord ut i handling, er frustrert fordi informasjonen til kommunene har vært utydelig og kommet for seint.

Denne uka skrev 59 kommuneoverleger under på en kronikk der de kritiserer regjeringens måte å kommunisere med kommunene. Kommunelegene viser til den siste nedstengingen som regjeringa besluttet søndag 3. januar, og sier de var helt uforberedt på innstrammingene regjeringa ville sette i verk. Kommuneoverlegene mener de burde fått vite hva regjeringa har bestemt, skriftlig, om ikke før regjeringens pressekonferanser, så i det minste samtidig med at det holdes pressekonferanser.

Vi er enig med kommuneoverlegene i at det er særdeles viktig at kommunene får tydelig og presis informasjon om nye regler og tiltak. Det er kommuneoverlegene og det kommunale helseapparatet som skal sørge for at nye koronatiltak praktiseres likt når de skal gjennomføres. Er informasjonen fra regjeringa til kommunene upresis, blir svarene kommunene gir til innbyggerne også utydelige. En slik dominoeffekt er uheldig. Med dagens kommunikasjonssystem må det være mulig for regjeringa og helsemyndighetene å kommunisere med kommunene raskt og med ordbruk som ikke er til å misforstå.

Helseminister Bent Høie har tatt kritikken fra kommuneoverlegene på alvor. Høie lover at informasjonsflyten fra regjeringa til kommunene skal bli bedre. Kommuneoverlegene skal slippe å bruke tid på å tolke informasjon om smitteverntiltak, sier helseministeren. Det er bra. Det viser også at det var riktig av kommuneoverlegene å slå alarm om dårlig kommunikasjon. Smittesituasjonen i landet er så alvorlig at hverdagslivet til alle; barn, unge, voksne og eldre, preges av innstrammingene. Viruset tar stadig nye veger og overrumpler myndighetene. Informasjonen fra myndighetene om smitteverntiltak skal ikke kjennetegnes av overrumpling.