LEDER MANDAG 27. DESEMBER

Boligsatsingen skal gi vekst i Molde

Nytt stort boligområde: Hasleliåsen på Skålahalvøya planlegges for 200 nye boenheter.   Foto: Oddbjørn Harnes

Lykkes Molde, kan kommunen nå 35.000 innbyggere i løpet av få år.

Meninger

Molde har høye ambisjoner om å få til vekst de nærmeste åra. Nye boliger planlegges i stort antall. Et overblikk over noen av de mest omtalte prosjektene viser at det forberedes for rundt 600 nye boliger i sentrum av Molde og i nærområdene rundt bykjernen. Flere kan det bli når nytt sjukehus kommer på Hjelset og etterspørselen etter sjukehusnære boliger skyter fart.

Blant de største nysatsingene er Hasleliåsen på Nesjestranda, der Molde kommune og et privat utbyggingsselskap er i gang med å bygge ut et område på 230 mål. Rundt 200 boliger planlegges der, både eneboliger, rekkehus og lavblokker. Vest for bysentrum, på Kringstad, legges det planer for rundt 190 boliger. I bysentrum vil Grand Fiære bli en ny bydel i Molde med rundt 150 sentrumsnære leiligheter. I tillegg ønskes det boligbygging også i andre deler av den nye storkommunen.

Planene om et stort antall nye boliger forteller om optimisme og vilje til å investere. Det positive er at boligplanene spenner vidt, også geografisk. De som vil bo midt i bysentrum, har mulighet til det, de som foretrekker å bo utafor bykjernen, har også flere muligheter. Nye boligprosjekt fører til en dynamikk i boligmarkedet, i den forstand at hvis folk flytter fra én bolig til en annen, åpner det for nye boligkjøpere til den gamle boligen.

Moldes store fortrinn er at her finnes flere arbeidsplasser enn byen sjøl klarer å dekke. Ved inngangen til 2020 hadde Molde 2.593 flere arbeidsplasser enn byen sjøl klare å fylle. For omlandskommunene er arbeidsmarkedet i Molde mer enn viktig. Molde må være motoren i utviklinga.

Forutsetningen for at heftig boligsatsing skal bli en suksess, er at jobbmarkedet vokser. Molde vil være avhengig av næringslivet kommer tilbake på et offensivt spor etter covid-problemene. En offensiv boligsatsing stiller også krav til at Molde kommune henger med med offentlige investeringer, for eksempel skolekapasitet, leke- og aktivitetsområder og kollektivtilbud. Politikerne har ansvaret for å legge til rette. Lykkes Molde, kan kommunen nå 35.000 innbyggere i løpet av få år.