LEDER TIRSDAG 22. DESEMBER

Håp om bedring i den største krisen

Milde desember: Snø og is smelter i Moldedalen, etter ei varm desemberhelg.   Foto: Jan Inge Tomren

Klimakrisen er på sikt en langt større trussel mot oss og alt liv på jorda.

Meninger

Vi har lagt bak oss ei rekordvarm helg på Nordvestlandet. Med tosifrete antall varmegrader er det lite som minner oss om kvit jul og kuldegrader, det vi helst regner som det normale nå i desember. Mange steder har det blitt satt nye varmerekorder for måneden.

Varme vinterdager har vi hatt før. Enkeltstående værhendelser er ikke bevis på noe annet enn nettopp det. Men hyppigheten av rekorder og varmere vær over et lengre tidsrom forteller oss om en verden i endring. Samtidig som vi får stadig ny forskning som viser utviklinga. For eksempel: For 19. år på rad ble det i fjor målt rekordhøge nivå av CO2 og metan i atmosfæren over Norge.

I pandemiens år har klimaspørsmålet havnet lenger bak i vår oppmerksomhet. Det er naturlig, en slik akutt krise som koronautbruddet vil overskygge det meste. Men klimakrisen er på sikt en langt større trussel mot oss og alt liv på jorda.

I dag skal Høyesterett avsi dom i klimasøksmålet mot staten. Miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt staten for å åpne for leting etter olje i deler av Barentshavet. Sentralt i saka står den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven (paragraf 112), som pålegger myndighetene å verne naturen for kommende generasjoner. I Frankrike har president Emmanuel Macron sagt at han vil ha en folkeavstemning for å avgjøre om kampen mot klimaendringene skal inn i den franske grunnloven. Det vil forplikte Frankrike til å kjempe mot klimaendringene og beskytte miljøet.

Tidligere i desember ble Parisavtalens femårsdag feiret med et digitalt toppmøte. Siden avtalen ble undertegnet 12. desember 2015, har utslippene av skadelige klimagasser fortsatt å øke. Men det er også lyspunkt. Land etter land setter i verk store tiltak for å redusere utslippene. EU, Kina, Japan og Sør-Korea er blant dem som tar mål av seg til å bli klimanøytrale innen 2050. Og I USA har påtroppende president Joe Biden har lagt fram ambisiøse klimaplaner. Blir alt dette realisert vil vi nærme oss togradersmålet.