LEDER TIRSDAG 24. NOVEMBER

Stor innsats for å stoppe viruset

TESTREKORD: Fredag og lørdag ble det gjennomført over 600 tester ved teststasjonen på Nøisomhed i Molde.   Foto: Bjørn Brunvoll

Kriseteamet i Molde har gjort en stor og viktig jobb de siste dagene.

Meninger

I løpet av november har 38 personer i Molde fått påvist koronasmitte. Over 600 personer sitter nå i karantene. Smitteverntiltakene påvirker hverdagslivet i kommunen. Barnehager, skoler og eldresenter har innført nye smitteverntiltak. Kommunen beskriver situasjonen som krevende og utfordrende. Det er viktig at alle bidrar til at viruset stopper. Ordfører Torgeir Dahl ber innstendig om at de som er satt i karantene overholder reglene.

Kriseteamet i Molde har gjort en stor og viktig jobb de siste dagne. I løpet av de siste dagene har det blitt drevet iherdig smittesporing. Teststasjonen på Nøisomhed har gjennomført 600 prøvetakinger i løpet av to dager. På sjukehuset har ansatte jobbet på spreng med å analysere prøvene. Ansatte i flyktningtjenesten har gitt viktige bidrag opp mot det eritreiske miljøet i byen som er rammet. Arbeidet som er lagt ned de siste dagene viser at det er bygd en beredskapsorganisasjon som raskt kan kaste seg rundt når det blir nødvendig. Det er med på å skape trygghet i en situasjon som mange kan oppfatte som uoversiktlig.

Molde kommune har hatt to store smitteutbrudd denne høsten. Igjen er det viktig å understreke at det er viktig at man ikke stigmatiserer grupper eller virksomheter ved slike utbrudd. Kommuneoverlege Cato Innerdal sa dette til Romsdals Budstikke fredag, og igjen er tydelige på at det viktigste nå er at alle vektlegger godt smittevern. De neste dagene vil gi noen svar på hvor mye smitte som er i regionen. Samtidig er det som skjedde sist uke en svært viktig påminnelse om at smittevernrutinene må være med oss hele tida. Spesielt gjelder dette i situasjoner hvor mange folk samles.

Koronasituasjonen har preget hele 2020. I løpet av året har man tilegnet seg viktig kunnskap om hvordan viruset opptrer, og hvordan et lokalsamfunn skal opptre i en smittesituasjon. Betydningen av de enkle smittevernreglene kan ikke underkommuniseres.