H, V og KrF: Ingen domstoler skal legges ned

Justispolitikerne i H, V og KrF sier i dette innlegget at regjeringens forslag om å samle flere domstoler i større rettskretser, verken vil gi oppsigelser eller nedleggelser i domstolen i Norge. Her fra Romsdal tingrett i Molde, som er foreslått endret fra tingrett til et såkalt rettssted.  Foto: ERIK BIRKELAND

Meninger

Senterpartiet har i det siste skremt kommuner og velgere med at domstoler skal legges ned. Dette er regelrett løgn. Alle tinghus og jordskifteretter skal bestå.

Norske domstoler fungerer veldig godt. Det er likevel noen problemer som bør løses:

• De store domstolene har til tider lange køer

• De små domstolene har ledig kapasitet som ikke blir utnyttet

• Det er vanskelig å rekruttere dommere i små tingretter.

• Saker avgjøres ulikt fra domstol til domstol.

Regjeringen foreslår derfor å samle flere domstoler i større rettskretser, slik at dommerne kan ta saker ved flere tinghus innenfor sin krets. Dermed kan sakene fordeles mer likt mellom tinghusene innenfor samme krets. Dommere kan også bli sendt mer rundt for å dømme ved flere domstoler i rettskretsen. Dette vil faktisk bidra til økt aktivitet i distriktsdomstoler. Ja, det vil innebære mindre administrasjon, men vil gi flere dommere.

La oss være ekstremt tydelige: Ingen bygg legges ned. Ingen dommere sies opp. Saksbehandlingstiden skal ned. Rettssikkerheten skal opp.

Alle har rett til å være uenig denne reformen. Men det er uansvarlig å spre feilinformasjon om forslaget, slik Senterpartiet gjør. Vi kan ikke akseptere at avisleserne sitter igjen med et inntrykk av at de mister tinghuset sitt. Det skal nemlig bestå.

Peter Frølich (H), Solveig Schytz (V) og Geir S. Toskedal (KrF)

medlemmer av justiskomiteen på Stortinget

------------------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal