LESERINNLEGG

Møreaksen: Ett år har endret mye!

«Bygg ny Eksportveg nå, og skrot den dyre og fullstendig utdaterte Møreaksen», skriver Terje Tovan i dette leserinnlegget.  Foto: Statens vegvesen / Møreaksen

Meninger

Den 3. mars 2019 publiserte Møreaksen AS dette på sin FB-side:

«2019 så langt viser at det går riktig vei for Møreaksen:

· Næringslivet understreket at Møreaksen ikke må utsettes.

· Ny samferdselsminister understreket at trasévalget er tatt og at det som haster er fremdrift og lavere kostnader.

· Forslag om akseptable bompengesatser er lagt frem.

· Nye kostnadstall viser nå at hele nye E39 mellom Ålesund og Molde blir 40 % billigere.»


Vel, et drøyt år kan endre mye:

1. Den nåværende samferdselsministeren vil kutte vesentlig i NTP (Nasjonal Transportplan) og ta ut mange prosjekter.


Hareide varsler kutt i revidert transportplan

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener dagens Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk. Flere store samferdselsprosjekter kan dermed bli kuttet.Hareide: NTP kan ikke brukes

Orten: Nekter gi opp troen på Møreaksen og Hafast

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varsler at en rekke store veg- og jernbaneprosjekt vil bli tatt ut av transportplanen. Leder i transportkomiteen Helge Orten nekter gi opp de store og svært kostbare fjordkryssingsprosjektene langs E39.


2. Han sier at mange vil bli skuffet, også de han selv har vært med på å skape forventninger hos. Særlig prosjektene i «fergefri E39» har blitt for dyre. Fasiten kommer til våren når ny NTP skal vedtas av Stortinget.

3. Korona har påvirket nasjonens økonomiske landskap. Prioriteringene for fremtiden blir annerledes.

4. Korona har fremskyndet en uunngåelig utvikling, ved at vi nå kommuniserer mer elektronisk og taper mindre tid og penger – vi er mer effektive. Dette vil bare øke – reisebehovet blir mindre. Det gjelder også for MA.

5. Mindre reising gir mindre trafikk og bompengeinntekter. Det endrer regnestykket for finansieringen. For å opprettholde dagens (elendige) samfunnsnytte må dessuten prisen for å bygge MA senkes så mye at den ikke lenger kan bygges.


Hareide: – Det har ikke kommet noen ny informasjon som tilsier at man løper fra Møreaksen som vegkryssing av Romsdalsfjorden

– Det har ikke kommet noen ny informasjon som tilsier at man løper fra Møreaksen som vegkryssing av Romsdalsfjorden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.


6. Det er nå reelt flertall i Nye Molde kommunestyre mot bypakken Bolsønes-Kviltorp slik den ble vedtatt i 2015. Dette er hentet fra det siste vedtaket:

a. Molde kommune forutsetter at tiltakshaver tilknytter seg byplanleggerkompetanse inn i utarbeidelse av planen, og at planen vektlegger byutviklingen i Molde øst like tungt som trafikkavviklingen.

b. Det utredes en redusert utbygging på strekningen mellom Bolsønes og Årø med tiltak som ombygging av lyskryss til rundkjøringer, over- og underganger, prioritering av kollektivtrafikken med for eksempel filterfelt og støyskjerming.

7. Punkt 6 beskriver en helt annen løsning enn den SVV og Torgeir Dahl bestemte, med 4-feltsveg, rasering av alléen og nedbygging/asfaltering av store områder i det eneste sjønære friluftsområdet øst i byen.


Helomvending om firefeltsveg etter knapt flertall

Børstet støvet av gammelt Borgerlisten-forslag da planprogrammet for E39 langs Fannestranda skulle vedtas. Sp ble med opposisjonen på vedtak som sier at firefeltsveg i dagen «er et for stort inngrep».


8. Rekkefølgebestemmelsene for MA sier at det ikke kan settes trafikk på vegen før ny innfartsveg til Molde er ferdig. SVV sitt nylige forslag fra Julbøen til Molde med stor negativ virkning for friluftsområdet rundt Kringstadsetra møter enorm motstand, og kan neppe gjennomføres. Det betyr enda lengre og dyrere tunnel og enda mer bompenger. Selv ikke Torgeir Dahl vil vel tørre å fronte en sterkt trafikkert hovedveg gjennom nok et friluftsområde i Molde, eller?


LESERINNLEGG

Kommunedelplan E39 Julbøen-Molde

Moldemarkas Venner arbeider for å utvikle Moldemarka som rekreasjons- og friluftsområde, med vekt på å bevare variasjon i natur og dyreliv.


9. I bompengeforslaget som SVV la frem, foreslås det at det skal koste kr. 144,- å kjøre fra Molde til Vestnes, og det samme fra Midsund til Vestnes. Altså skal ca. halve strekningen og kostnaden ikke betjenes økonomisk? Eller er Midsund – Molde fordelt på alle andre?

10. Verken Fylkeskommunen eller Molde kommune har økonomi til å finansiere sin 5%-andel av bypakken som var beregnet til 2,6 mrd. 2015-kroner. Bypakken stod faktisk allerede i 2018 på rådmannens liste over investeringsprosjekter som ikke kunne finansieres!

11. Det kommer en strøm av meldinger om ny samferdselsteknologi som parkerer noen få år gammelt tankegods. MA ble utredet i årene 2006-2011!

12. Frp i M&R har som sin hovedsak ved Stortingsvalget i 2019 at «Møreaksen skal skrotes».


Dette vil Frp jobbe for her lokalt

Dette er de viktigste kampsakene for Fremskrittspartiet akkurat nå, ifølge første nestleder i partiet, Sylvi Listhaug.


Dette vil sette saken på agendaen på en helt ny måte, og den politiske behandlingen av saken vil bli bragt inn i de nasjonale budsjettforhandlingene.

13. Skulle det blir rødgrønt flertall i 2021 med Ap støttet av SV, Sp, MDG og Rødt så blir det ingen Møreakse. Tre av støttepartiene er erklært imot, og de vil sannsynligvis få følge av Både Sp og Frp i Stortinget når virkeligheten legges frem til våren.

14. Det er betryggende at statsråd Hareide ser ut til å holde den tidligere direktøren og styreformannen i Møreaksen AS, nå leder av Transportkomitéen, Helge Orten, på grei avstand.


Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fikk presentert ønskelista fra næringslivet i Møre og Romsdal 

– Reisetida Molde-Ålesund er viktig å få kortet ned

En av de viktigste oppgavene å løse er å bygge veg slik at bo- og arbeidsmarkedet kan utvikles på aksen Ålesund-Molde-Kristiansund, sier toppsjefen i Statens vegvesen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Det betyr Møreaksen. 


Vår fremtidige vei til Ålesund består av moderne elektriske ferger mellom Bolsønes og Vestnes, pluss strekningen Vestnes – Ålesund som tilsvarer Eksportvegen på samme strekning. Bygg ny Eksportveg nå, og skrot den dyre og fullstendig utdaterte Møreaksen! Det vil gi oss det vi alle trenger, og vi sparer 30-40 milliarder. Pytt, pytt, sier kanskje noen?


Terje Tovan mener framtida er veg utenom Molde, ikke gjennom Molde:

– Flytt ferjeleiet til Bolsønes, bygg tunnel til golfbanen

Glem Møreaksen! Glem Romsdalsaksen! Sats på ferje og nytt ferjeleie på Bolsønes i Molde. – La trafikken gå i tunnel fra Bolsønes til golfbana på Eikrem og kople vegen sammen med ny E39 til Hjelset, sier Terje Tovan som var Borgerlistens fremste politiker.


Molde, den 22.9.2020

Terje Tovan

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger