LESERINNLEGG

Nei, Terje Tovan, Åndalsnes jubler ikke for E136 lagt utenom

VIL VÆRE ØDELEGGENDE: – En veiomlegging slik Nye Veier planlegger, vil påvirke Åndalsnes som samfunn svært negativt., skriver Svein Kroken i dette innlegget.   Foto: Richard Nergaard

Selskapet Nye Veier AS har meldt sin interesse for å bygge ut E136 fra Ålesund til Dombås. En helt ny veg fra Måndalen, via Isterdalen med utløp på Trollryggen like ved Trollveggen, kan korte ned vegen mellom Vestnes og Dombås med over ei mil, mener Nye Veier AS. ILLUSTRASJON: FREDRIK HOVDE / GOOGLE MAPS 

Meninger

Tidligere politiker fra borgerlisten i Molde Terje Tovan står frem i RB og ÅA tirsdag 8. september og mener at Åndalsnes bør juble for at E136 kan bli lagt utenom sentrumsområdene i Åndalsnes.


– Åndalsnes bør juble for E136 lagt utenom 

Åndalsnes har ei strålende framtid som destinasjon med naturbaserte opplevelser. Da skal man ikke dra tungtrafikken gjennom sentrumsområdene, mener Terje Tovan. 


Grunnen til at vi skal juble er at han ser for seg at Åndalsnes har en strålene fremtid innen reiselivet som destinasjon med naturbaserte opplevelser. Da skal man ikke dra tungtrafikken gjennom sentrumsområdene.

At Åndalsnes har en stor turisttrafikk, og har en stor fremtid innen reiselivet, er noe vi i Åndalsnes og Rauma har vær klar over i lang tid.

Vi har Trollstigen, Trollveggen, Romsdalseggen, Rampestreken, Raumabanen og fjorden. I tillegg har vi andre utallige flotte fjell og turer.

Nå har til og med filmbransjen kastet seg over Åndalsnes og Rauma, nå på sensommeren har vi to store filminnspillinger med verdensstjernen Tom Cruise – og ikke forglemme Kompani Lauritzen, en megasuksess på TV 2.

Ja, nå svinger det i Åndalsnes og Rauma, og vi er i gang med å bygge gondolbane, så dukker Terje Tovan fra Molde opp, og ødelegger feststemningen for oss.

Nå vet jeg ikke hvor godt kjent Terje Tovan er i Åndalsnes, men han gir utrykk for at han er engstelig for at tungtrafikken skal kjøre i ring nede i sentrum, det gjør den ikke. Trafikken ble i 1980-årene lagt utenom Åndalsnes sentrum og ned til Øran.

Sentrum av Åndalsnes vil fortsatt være en idyllisk plass for turister, cruiseskip og andre tilreisende. En oase, som mange av våre naboer vil misunne oss.


E136 Vestnes – Dombås kan kortes med 10,8 km

Foreslår europaveg under Trollveggen

En helt ny europaveg 136 fra Måndalen, via Isterdalen med utløp på Trollryggen like ved Trollveggen, kan korte ned vegen mellom Vestnes og Dombås med over ei mil. Det statlige Nye Veier AS lanserer nå den nye vegløsningen.


Forslaget Tovan bejubler er at selskapet Nye Veier vil bruke 17,5 milliarder av storsamfunnets midler til å bygge ny trase og tunneler på E136 fra Trollveggen/Isterdalen/Måndalen, det vil kunne forkorte reisetiden til Sunnmøre med 12 til 14 minutter. Dette skal vi i Rauma juble for ifølge Tovan.

Det Tovan glemmer, er at trafikken fra Molde/Nordmøre fortsatt må kjøre gjennom det Tovan kaller sentrumsområder. Det betyr at krysset ved Øran, er et trafikknutepunkt uansett, og for at gods fra og til togterminalen skal kunne fraktes, kan ikke veien fra Sunnmøre legges utenom.

Godstoget på Raumabanen starter opp igjen i april 2021 og vil frigjøre E136 for 10.000 trailere årlig – dette vil selvsagt ta brodden av bekymringene som Tovan har for tungtransporten. Miljømessig vil dette være en riktig satsning, som storsamfunnet støtter opp om.

For samfunnet, er det eneste riktige å følge opp Statenes Vegvesen sine planer, med fornyelse og utbedringer av E136 langs nåværende trase, som har kommet langt i planleggingen og arbeidet.

Anleggsarbeidene for 136 Romsdalen fra Sogge bru til Horgheim ble for få år siden ferdigstilt. Storsamfunnet har allerede brukt betydelig midlere for en fornyelse av deler av strekningen.

Nye Veier planlegger vei i et landskapsvernområde, og det er uakseptabelt. Det er meget stor rasfare i området ved Trollveggen, det er ikke uvanlig at blokker på 4 til 8 tonn raser ned i det som Nye Veier vil ha som framtidig veibane. Rasfaren er så stor at erfarne klatrere avstår fra klatring i deler av området.


Arne Nævra (SV) vil ikke gi Nye Veier jobben med å bygge ny E136 utenom Åndalsnes

Vil ha E136 via Åndalsnes: – Stopp motorveggalskapen

– Vi kan ikke fortsette med eventyrprosjekt som Møreaksen og bygge fire felts motorveger for 110 kilometer i timen. Nye Veier AS må heller ikke få lov å bygge ny E136 utenom Åndalsnes, sier stortingspolitiker Arne Nævra (SV).


En veiomlegging slik Nye Veier planlegger, vil påvirke Åndalsnes som samfunn svært negativt. Et samfunn som er bygd opp med moderne infrastruktur, handelsbedrifter, reiselivsbedrifter, produksjonsbedrifter og godsterminal for jernbanen. For Rauma kommune vil en endring i reisemønstret medføre reduserte skatteinntekter og aktivitet.

Det vi i Rauma må gjøre, er å støtte opp under Statenes Vegvesen sine planer om en utbedring av planlagte parseller på strekningen Marstein/Stuguflåten, slik at vi får en trygg og sikker vei med redusert reisetid. E136 Romsdalen har ligget på sikker plass i gjeldende NTP og vil forhåpentligvis stå på stikker plass i kommende NTP – deretter må Veblungsnes på plass.

Vi må få E136 Romsdalen så bra, at når gjennomgangstrafikken i framtida er kommet til Otta, og kan ta av over en framtidig ny trase over Strynefjellet, må vi sørge for en konkurransedyktig reisetid, via Åndalsnes, gjennom E136 Romsdalen for trafikantene som skal videre inn i fylket. Nå handler det om å få på plass en oppstartsbevilling for Stuguflåten/Rødstøl på 50 millioner for 2021. For å få til dette, må alle våre politikere bruke sin påvirkningskraft inn i sine partier. Vi må mobilisere og vi må mobilisere raskt.

Åndalsnes 10.09., Svein Kroken

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal