LESERINNLEGG

Kontrollutvalget og sjøfronten

BEHANDLET RAPPORT: Kontrollutvalget i Molde kommune behandlet mandag KPMGs undersøkelse av årsaken til overskridelsene i Sjøfronten-prosjektet på 39 mill. kroner. Mangelfull prosjektstyring var hovedkonklusjonen. Nå har utvalget sendt saka til kommunestyret 17. september. F.v: Magne Reiten, Anders Talleraas, Tore Berg og Vigdis Fjøseide.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

På førstesiden i Romsdals Budstikke blir kontrollutvalgets undersøkelse om sjøfronten omtalt, og undertegnede blir sitert på at «vi spikrer kommunedirektøren opp på veggen».

Uttalelsen er tatt fullstendig ut av sin sammenheng, og det er ikke noe grunnlag hverken i rapporten eller i kontrollutvalgets behandling av sjøfronten-prosjektet som rettferdiggjør en slik omtale.

Jeg vil aller først be kommunedirektøren om unnskyldning for å ha bidratt til en slik omtale.

På spørsmål fra avisa om ikke kontrollutvalget kunne være klarere på hvem av kommunens medarbeidere som skulle kritiseres, med navns nevnelse, var mitt svar at det kun er kommunedirektøren som kan stå ansvarlig utad.

Det var i den sammenheng jeg brukte dette kraftuttrykket, for å illustrere hvem som kan holdes ansvarlig. Det hadde altså ingen ting med kontrollutvalgets vurdering av denne konkrete saken, slik førstesiden i Romsdals Budstikke gir inntrykk av.

Kommunedirektøren gjennomfører hvert år store investeringsprosjekt, og mange er større både i kostnadsramme og kompleksitet enn sjøfronten.

Stort sett gjennomføres prosjektene som planlagt, uten overskridelser eller de store overskriftene. For kontrollutvalget er det imidlertid viktig å trekke lærdom ut av de prosjektene som ikke går helt som planlagt, for så å bruke erfaringene fra disse til å forbedre gjennomføringen av kommende prosjekter.

I den sammenheng må alle være forberedt på et kritisk blikk, men kritikken skal være saklig og proporsjonal med det forhold som kritiseres. Det ble den ikke denne gangen, slik saken ble presentert på forsiden i RB.


Gikk fra gransking til undersøkelse:

Kontrollutvalget om Sjøfronten-rapporten: – Den beste vi kunne fått på denne tida

Kontrollutvalget stiller seg bak kritikken fra KPMG om måten Sjøfronten-prosjektet har blitt ledet på.