LEDER ONSDAG 9. SEPTEMBER

Digital undervisning gir merarbeid

Lunken: Utdanningsdepartementet vil ikke love lærerne overtidsbetaling for merarbeid. Norsk Lektorlag frykter at utbrente lærere kan bli en konsekvens.  Foto: Scanpix

Digital undervisning krever mer. Lærere som møter utfordringen med å legge ned flere arbeidstimer bør bli sett.

Meninger

Stengte skoler og heimeundervisning preget våren. Lærere, elever og foreldre gikk sammen i en dugnad for å sikre at skolebarna ikke skulle bli taperne da Norge stengte ned. Nå evalueres tiltakene som ble satt i verk. En undersøkelse gjennomført av Norsk Lektorlag forteller at 60 prosent av de spurte medlemmene oppgir at de jobba mer enn normalt da pandemien starta i mars og april. Under 10 prosent svarte at de jobbet mindre enn vanlig i den samme perioden.

Skolene klarte på kort tid å komme opp digitale løsninger for undervisningen. Den faglige konsekvensen av denne undervisningsformen vil nå bli evaluert. Samtidig er det viktig at man ser på hvilke konsekvenser tiltakene fikk for lærernes arbeidshverdag. Utspillet fra Lektorlaget kommer i samband med statsbudsjettet og pågående lønnsforhandlinger. Lektorlaget mener at ekstrabelastningen er mer omfattende enn det som ligger til grunn i de vanlige arbeidsavtalene for lærere.

Skolen må planlegge for en mer usikker hverdag der digitale løsninger og hjemmeskole kan bli mer vanlig. Hovedinntrykket er at norske lærere strakte seg langt for å få gode løsninger på plass. Det er derfor rimelig at problemstillingen blir reist i samband med budsjettprosesser og lønnsforhandlinger.

Regjeringa har så langt vært lunkne i sin tilbakemelding, og har ifølge NRK vist til kommunene og fylkeskommunen som skoleeiere. Allerede pressa skolebudsjett gjør at det kan bli krevende for dette leddet å finne gode løsninger eller kompenserende tiltak.

Den politiske ledelsens av utdanningsdepartementet bør møte utspillet fra lærerne noe mer offensivt, for eksempel gjennom å gjøre egne undersøkelser. Det er mange yrkesgrupper som har strukket seg langt dette året. Konsekvensene dette får for arbeidsdagen bør kartlegges.

Dersom midlertidige tiltak etter hvert blir den nye hverdagen bør man også se på hva dette betyr for de ansatte. Digital undervisning krever mer av lærerne. De som møter denne utfordringen med å legge ned flere arbeidstimer bør bli sett.