LEDER TIRSDAG 1. SEPTEMBER

Fylket kan ikke risikere at en stor del av ungdommen havner utafor arbeidslivet

Ungdom trenger ekstra hjelp til jobb.

Inn i arbeidslivet: I flere bransjer er det usikkerhet om hvordan framtida blir. Lokale bedrifter kan få stimuleringstilskudd for å ta inn lærlinger.   Foto: FOTO: RICHARD NERGAARD

Meninger

Det er flere lyspunkt i arbeidsmarkedet. Nav melder at det i løpet av august har blitt 684 færre helt arbeidsledige i Møre og Romsdal. Vi håper dette forteller at bunnen er passert, og at det er bedre utsikter for arbeidstakere som enten er permittert eller har stått helt uten jobb, til å få seg arbeid igjen.

Koronaviruset sendte sjokkbølger gjennom samfunnet i mars. Da landet ble stengt ned, spratt tallet på arbeidsledige opp fra et lavt nivå på 65.000 ledige til 291.000 i løpet av de første ukene. Norge hadde gjennom våren den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig. I møre og Romsdal har vi opplevd kraftige nedturer i arbeidsmarkedet tidligere. I 1993 fikk dette fylket én ny arbeidsledig hver dag. Antall helt ledige var ved utgangen av 1993 enda høyere enn ledighetstallet for august 2020. Så snudde det. Fem år seinere hadde Møre og Romsdal under 2.000 ledige.

De fleste ser at det denne gangen kommer til å ta tid å få aktiviteten tilbake til et nivå der de aller fleste får jobb. Noen ting trekker i riktig retning: Regjeringen forlenget tida en ansatt kan være permittert til 52 uker. Ordningen med høyere dagpengesats forlenges ut året. Årets lønnsoppgjør ender med moderate tillegg, der lokale variasjoner også spiller inn. I bygg- og anleggsbransjen er aktiviteten på veg opp, flere har kommet tilbake i arbeid. Bekymringene handler om andre bransjer, særlig reiselivet, kulturlivet og deler av handelsnæringa. Det trengs flere tiltak med kompetansepakker for å hjelpe bedrifter med omstilling. Nye jobber skapes sjelden bare av seg sjøl.

Å havne utafor arbeidslivet kan ta motet fra noen hver. Vi er opptatt av at ungdom får seg jobb. Møre og Romsdal kan ikke risikere at en stor del av ungdomsflokken havner utafor arbeidslivet. Denne uka inviterer fylkeskommunen lokale bedrifter til å søke stimuleringstilskudd for å ta inn lærlinger. 9,6 millioner kroner venter på å bli brukt. Det offentlige må ikke spare når det gjelder pengebruk for å hjelpe ungdom inn i arbeidslivet, med lærlingeplass og kompetansebygging.