LEDER LØRDAG 25. JULI:

Barn og unge må få stå først i køen

For lenge å vente: For barn og unge som trenger helsehjelp for psykiske lidelser, er 51 dager altfor lenge å måtte vente. Bildet er fra Knausen distriktspsykiatriske senter. FOTO: bjørn Brunvoll 

Psykiske lidelser tar ikke sommerferie.

Meninger

Sommermeldingene fra Helse Møre og Romsdal er oppløftende nyheter: Flere pasienter ble behandlet i mai og juni enn før koronakrisa. Fram til sjukehusa startet avviklingen av sommerferien, har de klart å korte inn på køene av pasienter som ventet på helsehjelp. Ventetida har for mange pasienter blitt kortere. Det er en fin utvikling når vi tenker på at korona-alarmen stakk kjepper i hjula for sjukehusa ved at mye av personalet ble satt i beredskap for å kunne takle smittesituasjonen. Ledelsen og sjukehusansatte har lagt ned en stor innsats for å behandle flere.

Men for spesielt ei gruppe pasienter er det ikke særlig grunn til å juble. Det er barn og unge som trenger psykisk helsehjelp. Tall fra Helse Møre og Romsdal viser at i mai måtte barn og unge under 23 år vente 51 dager på helsehjelp. Helsemyndighetene har gitt de unge garanti om at ventetida ikke skal være lengre enn maksimum 35 dager. Her i fylket måtte altså barn og unge vente nesten to måneder på behandling. Sånn kan det ikke være.

Rett skal være rett; det har vært verre før. I mars 2009 var ventetida for barn og unge i psykisk helsevern 147 dager, nesten fem måneder! I åra etterpå har helsemyndighetene skjerpet kravene til helseforetakene ved å kreve at pasienter som trenger psykisk helsevern, skal komme raskere til behandling. I år er maks ventetid satt til 35 dager. Over en måned er lang nok ventetid for et barn eller en ungdom som befinner seg i ei krise. Dette handler om at dårligere helsetjenester kan få alvorlige konsekvenser. Blir ventetida lang, er det fare for flere akuttinnleggelser. Alle skjønner hvordan det virker inn på livskvaliteten for barn og unge når de går i ukevis og venter på behandling. Psykiske lidelser tar ikke sommerferie.

Helseminister Bent Høie har gitt beskjed om at sjukehusa skal gå tilbake til mer normal drift etter koronatida. Pasientene venter at Høie sørger for at det skjer. Sjølsagt skal heller ikke voksne pasienter være nødt å vente lengre enn 40 dager i voksenpsykiatrien og 50 dager i somatikken. Når Helse Møre og Romsdal ser ut til å ha god styring på økonomien, mener vi det er et innlysende krav at barn og unge må komme først i køen for å komme til behandling for sin psykiske helse.

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger